Sökning: "Bojan Stefan Bosnjak"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bojan Stefan Bosnjak.

 1. 1. The Extra Cost of Business Process Outsourcing -a study at Volvo Cars Corporation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Stefan Bojan Bosnjak; Sebastian Lewandowski; [2010-06-16]
  Nyckelord :Outsourcing; Offshoring; Extra Costs; Business Process Outsourcing; BPO; Offshore Specific Factors; Culture; Language; Geographical Distance; East Asia; Volvo Cars; VCC; Coordination Costs; Control Costs; Specification Costs; Knowledge transfer Costs; MNC; Volvo; Learning; Services;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Motivationsbefrämjande åtgärder: En studie på Peab ur ett arbetsledarperspektiv

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Bojan Stefan Bosnjak; Sebastian Lewandowski; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Motivationsbefrämjande åtgärder - En studie på Peab ur ett arbetsledarperspektiv

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Bojan Stefan Bosnjak; Sebastian Lewandowski; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER