Sökning: "Bokförlaget Forum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bokförlaget Forum.

  1. 1. Förlaget och novellen : En studie av Bokförlaget Forums inställning till novellutgivning

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

    Författare :Johanna Haegerström; [2007]
    Nyckelord :Novell; Bokförlag; Litteratursociologi; Bokförlaget Forum;

    Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the attitudes towards publication of short stories, carried by the employees of Bokförlaget Forum, a randomly chosen Swedish publishing house. The study seeks to investigate the causes behind and consequences of the attitudes, as well as their generality. LÄS MER