Sökning: "Bokia"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bokia.

 1. 1. Bokhandlarnas kamp : En studie av debatten kring Akademibokhandelns och Bokias samgående.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :David Palm; [2017]
  Nyckelord :Akademibokhandeln; Bokia; Bonniers; bokmarknad; vertikal koncentration; ägarkoncentration; debatt; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den svenska bokmarknaden är en ständigt föränderlig sfär. En plats där kreativa författare, böcker och företagsekonomi möts och står sida vid sida. LÄS MER

 2. 2. Val av positioneringsstrategi i en radikal förändring - Två fallstudier i bokbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Albinsson; Alexandra Lindahl; Frida Hugne; [2012]
  Nyckelord :Positioneringsstrategi; radikal förändring; e-handel; hybrid strategi; generisk strategi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, ur ett företagsperspektiv beskriva, förklara och analysera hur företags val av positioneringsstrategi påverkas av en radikal branschförändring. Målet är således att ur en processyn undersöka relationen mellan radikal förändring av branschförutsättningarna, det vill säga en form av extern påverkan, och positioneringsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Användarcentrerad Systemdesign

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Hansson; Saman Rahbari; [2008-06-30]
  Nyckelord :user centered system design; ; usability;

  Sammanfattning : This essay focuses on the term usability while conducting a user centred system design. Usabilitymeans to what extent a user can use a product to achieve effectiveness, efficiency and satisfaction. LÄS MER