Sökning: "Bokningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Bokningssystem.

 1. 1. Effekterna av att implementera gamification i ett bokningssystem för padelbanor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hugo Hallstensson; Elsa Salomonsson; Anna Wadsten; Didrik Bergström; Philip Nylen; Olle Ludvigsson; Erik Sköld; [2021]
  Nyckelord :gamification; webbapplikation; bokningssida; padel;

  Sammanfattning : Studies show that gamification leads to increased enjoyment when using a service. Anincreased enjoyment leads in turn to increased customer loyalty. The aim of this report isto examine how gamification can be applied in order to motivate customers to return to aweb application in the conext of a booking service for padel courts. LÄS MER

 2. 2. Bokningssystem : Skapandet av ett bokningssystem till en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ali Waleed Imran Al-Janabi; [2021]
  Nyckelord :HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel; HTML; JS; Mysql; Bokningssystem; Laravel;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa ett bokningssystem till en statlig myndighet, där de kommer att erbjuda en förvägsbokning till besökaren. Besökaren kommer att i förväg kunna välja ett datum och tidpunkt för önskat möte för att sedan ge information om vad mötet skall handla om. LÄS MER

 3. 3. Coop extra service ordering system : Application development in Node.js

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :NodeJs; JavaScript; Fullstack; programming; web development; web application;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected us in different ways and expose the weaknesses of our ecosystem. Some groups of people are more vulnerable to the virus meaning they have to follow the public health authority recommendations with extra caution. LÄS MER

 4. 4. Committed to Exercise : A qualitative study on the persuasive effect and potential of a gym’s online booking system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anna Löthman; Malin Liljeblad; [2021]
  Nyckelord :Interaction design; Human-centred design; Persuasive technology; Gamification; Online booking systems; Gyms; Exercise; Motivation;

  Sammanfattning : While physical activity has many important benefits on our health and well-being, many people find it hard to establish and maintain long-lasting exercise routines. Technology can be an effective tool to combat this issue by increasing users’ motivation to exercise and encouraging them to make healthier choices. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö- och logistikproblem vid gränsdragningar mellan olika aktörer vid samma arbetsplats

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Fahad Salem; Rayan Hama; [2021]
  Nyckelord :logistics; logistik; arbetsmiljö; gränsdragningar; byggherrar; samordning; stadsförtätningsprojekt;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar ständigt och i korrelation till det ökar efterfrågan på bostäder. För att tillgodose den stora efterfrågan som finns på bostadsmarknaden sker det byggnationer i en stor utsträckning. LÄS MER