Sökning: "Bokslukaråldern"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bokslukaråldern.

 1. 1. Barnen, läsningen och biblioteket : En studie kring barnens egen uppfattning kring deras läsning och biblioteksbrukande.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ronja Fridvall Niklasson; [2016]
  Nyckelord :Barn; läsning; rekreationell läsning; bibliotek; skolbibliotek; bibliotekarie; skolbibliotekarie; fritidsaktiviteter; läsande förebild;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats består av en kvalitativ studie riktad mot barn i bokslukaråldern. Studien syftar på att undersöka barns attityd till läsning och biblioteket och vad som i barns liv kan konkurrera med deras rekreationella läsning. LÄS MER

 2. 2. Läsning, viktigt i barns utveckling : en jämförelse av barns läsvanor under en tioårsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Anna Molin; Emelie Larsson; [2009]
  Nyckelord :Läsvanor; barn; utveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läsning handlar inte bara om att klara av att läsa en skönlitterär bok. Läsningen har en viktig roll inom alla skolans ämnen och är en viktig del genom hela livet för att kunna delta och fungera väl i vårt samhälle. Debatter runt barns läsning och läsvanor är ständigt återkommande. LÄS MER

 3. 3. Från Kalle Anka till Harry Potter - en studie om pojkars attityder till läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karolina Nyberg; Malin Olsson; [2007]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Harry Potter; Läsning; Pojkars attityder; Bokslukaråldern;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pojkars attityder till läsning av skönlitteratur. Vi vill med våra frågeställningar ta reda på vilka faktorer som påverkar deras läsning av skönlitteratur. Arbetet syftar till att undersöka vad pojkarna läser samt vad de anser att de får ut av sin läsning. LÄS MER