Sökning: "Bolag"

Visar resultat 16 - 20 av 2612 uppsatser innehållade ordet Bolag.

 1. 16. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 2. 17. Upphovsrätt gällande musik : Om två musikaliska verk liknar varandra, var drages gränsen för intrång och vad gäller för straffvärden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Bihl; [2019]
  Nyckelord :Copyright; copyright infringement; upphovsrätt; upphovsrättsbrott; upphovsrättsintrång; musik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget gällande upphovsrätt och hur detta påverkar musikaliska verk. Mer specifikt kommer det utredas hur lika musikaliska verk får vara varandra utan att det kan vara tal om upphovsrättsintrång genom att delar av originalverket, eller liknande stycken av sagda verk, har använts i ett nytt verk utan tillåtelse från upphovspersonen för originalverket ifråga. LÄS MER

 3. 18. Är grönt verkligen lönt? -En empirisk studie om effekten på riskjusterade avkastningar av att investera i miljövänliga bolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Lundberg; Max Jonasson Blank; [2019]
  Nyckelord :Sharpekvot; Jensens Alfa; Sortinokvot; Miljö; Riskjusterade avkastningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether investing in environmentally friendly companies has a positive effect on risk-adjusted returns. We construct two portfolios: one portfolio consists of the 100 highest ranked companies from Newsweek’s yearly green rankings from 2017, and one portfolio consists of 122 companies that 2018 are blacklisted for environmental reasons by four asset managers: Nordea, Statens pensjonsfond Norge, Folksam and Sjunde AP-fonden. LÄS MER

 4. 19. Finns det ett dubbelriktat samband mellan CSR och innovation? : En kvantitativ studie av 569 globala bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Vilma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Innovation; Eco-innovation; Strategier;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att hållbarhet blivit en alltmer viktig fråga har forskare försökt finna medlande variabler mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och den finansiella prestationen (FP), då lönsamhet är en av de mest betydelsefulla faktorerna för företag. Som ett led i forskningen har innovation uppdagats vara en medlande variabel eftersom CSR och innovation antyds uppnå maximalt värde för företag när de slås ihop. LÄS MER

 5. 20. A Case Study Exploring the Most Important Factors in Firm Rebranding

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Gustav Kjellin; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; Firm rebranding; Branding; Brand vision; Brand commitment; Rebranding; Firm rebranding; Branding; Brand vision; Brand commitment;

  Sammanfattning : A growing use of mergers and acquisitions as a growth strategy has led to what is often referred to as “brand accumulation”, describing a situation in which a parent firm finds itself having acquired firms to the extent that the number of brands under management exceeds the capability of the firm. This, coupled with a generational shift in the workforce that has increased the demands on brand equity amongst potential employees, has increased the need for successful firm rebrandings. LÄS MER