Sökning: "Bolagsstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet Bolagsstyrning.

 1. 1. Corporate governance effekt på lönsamhet och koldioxid : -En kvantitativ undersökning av 202 företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Gajeva; Robert Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Corporate governance; profitability; carbon dioxide emissions; CSR; Corporate governance; lönsamhet; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Syfte: Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan corporate governance, koldioxidutsläpp och lönsamhet i koldioxidtunga industrier.   Metod: Studien utgår ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Förändringar i ansvarstagande över tid : En studie om bolagsstyrning via strategisk kommunikation i årsredovisningar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Carl Görtz; Fredrik Rasmussen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 4. 4. Styrelseupptagenhet och finansiell prestation : En studie om hur styrelseledamöters externa uppdrag påverkar svenska börsbolags finansiella prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Holmlund; Julia Ingvall Bernander; [2020]
  Nyckelord :multipla styrelseuppdrag; finansiell prestation; Tobins Q; agentteorin; upptagna styrelser; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Behovet av en kompetent och insatt styrelse har bidragit till att parallella styrelseuppdrag har blivit föremål för debatt. Forskare har en varierad uppfattning gällande huruvida denna typ av upptagenhet hos styrelser påverkar företags prestation. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Fäger; Dante Haqués; Edvin Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Likvida medel; Determinanter; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vad påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade företag? Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Fäger, Dante Haqués, Edvin Sjökvist Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Likvida medel, Determinanter, Bolagsstyrning, Ägarstruktur, Nasdaq OMX Stockholm Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka determinanter som påverkar mängden likvida medel i svenska börsnoterade bolag Metod: Studien använder sig av en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER