Sökning: "Boliden Mineral AB"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Boliden Mineral AB.

 1. 1. Styles of mineralization in the Nautanen IOCG deposit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Nils Edblom; [2020]
  Nyckelord :Nautanen; Aitik; Gällivare; Norrbotten; IOCG; NDZ; nautanen deformation zone;

  Sammanfattning : Nautanen is an IOCG (Iron Oxide Copper Gold) deposit located in northern Sweden, 10 km north-east of the town Gällivare in the county of Norrbotten. It was mined for copper for seven years in the early 1900´s and is presently explored by Boliden Mineral AB. The deposit sits within a package of shoshonitic andesites of the Porphyrite group. LÄS MER

 2. 2. Standardiserad konstruktionsframtagning av pumphoar för slurry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Lovisa Gren; [2020]
  Nyckelord :Slurry; Computational fluid dynamics; CFD; Konstruktion; Slitage; Sedimentering;

  Sammanfattning : Den här rapporten presenterar ett examensarbete som har utförts på Boliden Mineral AB. Arbetet handlar om att förbättra pumphoarnas konstruktion för att minimera slitage och sedimentering av slurryn. Pumphoarna sitter i anslutning till slurrypumparna i anrikningsverket för att reglera flödet av slurry. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av flotationskinetik i Garpenbergs anrikningsverk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Brånn; [2019]
  Nyckelord :Flotation; flotationskinetik; Garpenberg; Boliden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boliden Mineral AB är intresserade av att göra en omfattande kartläggning av flotationskinetiken i alla sina anrikningsverk. Kartläggning av ett anrikningsverk är en viktig pusselbit för att förbättra processen, se eventuella flaskhalsar och utveckla framtida processmodeller. LÄS MER

 4. 4. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 5. 5. Indirect methods as quality control of cemented hydraulic fill : Renström mine, Boliden mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Rask; [2019]
  Nyckelord :Backfill; CHF;

  Sammanfattning : The Renström mine, Boliden Mineral AB, uses, among other methods, the Transverse long hole stoping method with backfill. The mine uses a cement-stabilized hydraulic fill (CHF), which is a mixture of enrichment sand, cement and water. The most important factor in relation to strength is the water cement ratio. LÄS MER