Sökning: "Bollnäs."

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Bollnäs..

 1. 1. Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering : Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sophie Strömberg; Stina Thelin; [2019]
  Nyckelord :Hydrological modeling; UAS; National height model; DEM; Hydrologisk modellering; UAS; Nationella höjdmodellen; DEM;

  Sammanfattning : I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. LÄS MER

 2. 2. Vi är duktiga på olika saker men tillsammans blir det bra : En fallstudie av ett samverkansprojekt mellan folkbibliotek, kulturhus och förskola i Bollnäs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annalena Aspenfelt; [2019]
  Nyckelord :samverkan; projekt; folkbibliotek; förskola; kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to get a closer look at the relations between representatives from different occupational groups after collaborating in the form of a project. The project, involving professionals from the public library, the centre for culture and the pre-schools in Bollnäs focused on basic values and was clearly linked to the curriculum of the pre-school. LÄS MER

 3. 3. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 4. 4. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 5. 5. Contaminated sites: a comparison between the Italian and the Swedish approach

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Matteo Tabiadon; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The assessment of the risk posed by a polluted site towards humans and the environment is an important issue. The methodology to define a conceptual model of the site of study and to perform the risk assessment can differ significantly for each country thus, the comparison between different methods to approach polluted sites, can highlight which are the aspects that should be included or modified in the risk assessment methodology to ensure reliable outcomes. LÄS MER