Sökning: "Bols"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bols.

 1. 1. Granatäppleblomknopp : rytm som dramatisk båge

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Veronica Tjerned; [2018]
  Nyckelord :Dance; Indian dance; Rythm; Bols; Music; India; Kathak; Dans; Kathak; Indisk dans; Rytm; Musik; Indien;

  Sammanfattning : ABSTRACT How can I as a Swedish dancer devoted to the Indian classical dance form, kathak, re root it into my own cultural sphere? And express topics beyond the Sub Indian continent without diluting the essence of the art form? I don’t want to create a new dance style.I don’t want to add anything. LÄS MER

 2. 2. Hållbar identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Tillander; Linda Svensson; [2012]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsidentitet; organisationskommunikation; hållbar identitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationers ökade engagemang för hållbarhetsfrågor, kan idag ses som en re-aktion av att omvärlden i allt större utsträckning förväntar sig mer än endast en förskönad fasad. Både interna och externa intressenter kräver allt mer pålitliga or-ganisationer med autenticitet och substans. LÄS MER