Sökning: "Bondedagböcker"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bondedagböcker.

 1. 1. ”…jag anhöll att ej komma i fråga - i anseende till hög ålder och oförmåga” : Gullereddagboken 1871–1930: en mångsysslares ord om byn och omvärlden.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Svensson; [2023]
  Nyckelord :bondedagbok; bondedagböcker; socialhistoria; självsyn; gullered; gullereddagboken;

  Sammanfattning : När skrivkunnigheten ökade under 1800-talet började fler och fler bönder föra dagbok. Primärt nedtecknades de sitt dagsverke, väder och vad annat som skedde på deras gårdar. LÄS MER

 2. 2. Orden om jorden - åkerbruket beskrivet i Vallby Sörgårdens almanackor 1899 – 1969

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Moa Isaksson Dreyer; [2012-06-28]
  Nyckelord :Bondedagböcker; Vallby Sörgården; peasant diaries; time of sowing; cultivated crops; historical agriculture; agrarian development;

  Sammanfattning : This thesis accounts for what kind of information about the agriculture that is described in Vallby Sörgården’s peasant diaries from 1899-1969. The thesis also describes the agricultural changes over time based on the same peasant diaries and whether these comply with the agrarian development in this part of Sweden during the same period. LÄS MER

 3. 3. Skilda roller - genusstrukturer i Backåkers Eriks dagbok

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elise Arnell; [2008]
  Nyckelord :Bondedagböcker; Backåkers Eriks dagbok; Genusstrukturer; Dikotomier;

  Sammanfattning : Under 1800-talet blev det vanligt att bönder började föra dagbok över i första hand sitt arbete och vad som hände på gården de bodde på. Detta har varit en värdefull historisk källa för forskare och studenter intresserade av agrarhistoria. Det är också en intressant historisk källa för genusstrukturer samt sociala undersökningar. LÄS MER