Sökning: "Bone Anchored Hearing Aid"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bone Anchored Hearing Aid.

 1. 1. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Cochlear Luere

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Magnus Segergren; Lukas Ogenvall; [2008]
  Nyckelord :Ultrasonic cleaning;

  Sammanfattning : The goal of this project was to together with Cochlear Bone Anchored Solutions AB develop a new cleaning tool for their Baha‐systems. Cochlear BAS AB is a daughter company to Cochlear Limited based in Sydney, Australia. Cochlear BAS AB is situated in Gothenburg and with its 150 employees develop and manufacture the Baha‐system. LÄS MER