Sökning: "Bone mineral density"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Bone mineral density.

 1. 1. Deep Learning-Based Skeleton Segmentation for Analysis of Bone Marrow and Cortical Bone in Water-Fat Magnetic Resonance Imaging

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Adham Belbaisi; [2021]
  Nyckelord :Water-fat MRI; UK Biobank; Deep learning; Skeleton segmentation; Bone marrow; Cortical bone;

  Sammanfattning : A major health concern for subjects with diabetes is weaker bones and increased fracture risk. Current clinical assessment of the bone strength is performed by measuring Bone Mineral Density (BMD), where low BMD-values are associated with an increased risk of fracture. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet hos barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Filip Sterner Westerberg; Sara Ahangeri Tornberg; [2021]
  Nyckelord :Childhood cancer; physical activity; interventions; outcome measures; effect; Barncancer; fysisk aktivitet; interventioner; utfallsmått; effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Barn med cancer riskerar att drabbas av en rad allvarliga komplikationer till följd av sin sjukdom och cancerbehandling. Syftet med denna studie var att undersöka interventioner, utfallsmått och effekt av fysisk aktivitet hos barn med cancer genom att granska vetenskapliga artiklar  Metod: Systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. GnRH-antagonisten Elagolix effekter och biverkningar vid behandling av endometriosutlöst smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; Elagolix;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk benign östrogenberoende sjukdom som karaktäriseras av tillväxt av endometrioslesioner utanför livmodern. Sjukdomen kännetecknas av smärta. Det finns inget botemedel till sjukdomen, utan syftet med behandlingen är att minska symptom och lindra smärtan. Idag erbjuds drabbade kvinnor bl. LÄS MER

 4. 4. Romosozumab vid behandling av osteoporos : Effekten på bentäthet och frakturrisk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Klara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Osteoporosis; Romosozumab; Bentäthet; Fraktur;

  Sammanfattning : Osteoporos, även benämnt som benskörhet är en metabol skelettsjukdom vilken karakteriseras av nedgång i bentäthet samt en förändrad mikroarkitektur i skelettet vilket ger en ökad risk för frakturer. Hela 120 000 osteoporosrelaterade frakturer diagnostiserades 2017, vilka belastade den svenska sjukvården med 20 miljarder kronor. LÄS MER

 5. 5. Bone mineral density in patients with lithium-associated hyperparathyroidism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Basma Albaldawi; [2019]
  Nyckelord :lithium; hyperparathyroidism; hypercalcemia; bone mineral density;

  Sammanfattning : Background: Lithium is the most effective long-term treatment for bipolar disease. It has, however,been associated with hypercalcemia and hyperparathyroidism. The aim of the study is to research howlithium associated hyperparathyroidism(LHPT)affects bone mineral density. LÄS MER