Sökning: "Bonnard"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bonnard.

 1. 1. NUDE (APRÈS LE BAIN): An Inter-Disciplinary Technical Study of an Oil Painting on Cardboard by Pierre Bonnard

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victoria Skalleberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bonnard; paper conservation; spectroscopy; material identification;

  Sammanfattning : Degree Project for Master of Science with a Major in Conservation 2020, 30 HECSecond Cycle[2020:34].... LÄS MER

 2. 2. Uppochnervända roller hemma hos Martina : En undersökning av den självförringande humorns subversiva kraft i Martina Haags Hemma hos Martina

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Erika Bonnard; [2006]
  Nyckelord :Martina Haag; humor; humor and gender; self-deprecatory humor; objectification and humor; humor as cultural critique; subversive humor; Joanne R. Gilbert; stand-up comedy.;

  Sammanfattning : Martina Haag’s method of self-mockery used in her chronicles is characterized by her wish to live up to various ideals. This essay brings out the subversive power of self-deprecatory hu-mor expressed in her book Hemma hos Martina. The author’s strategies and kinds of humor are being studied, leading up to what this humor accomplishes. LÄS MER