Sökning: "Bonnie Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bonnie Johansson.

 1. 1. Green IS : a Systematic Literature Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Ho Ki Bonnie Chan; Malin Johansson; [2014]
  Nyckelord :Environmental sustainability; Information system IS ; Information technology IT ; green; systematic literature review; Green IS;

  Sammanfattning : This thesis provides a systematic literature review of a selection among current papers andarticles on Green Information Systems (IS). The main focus is on the current state of Green ISin academic research. LÄS MER

 2. 2. Hälsoresan : Patienter och patientperspektiv på hälsohemmet Föllingegården 1976–1990

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Charina Knutson; [2011]
  Nyckelord :Health resorts; patient perspective; alternative medicine; vegetarianism;

  Sammanfattning : In the 1970s and 1980s, Sweden held about 15-20 certified health resorts that wanted to improve peoples’ health with vegetarian food and alternative medicine. This essay aims to explore the popularity of health resorts through a patient’s perspective. LÄS MER