Sökning: "Bonnie Meguid"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bonnie Meguid.

 1. 1. Den strategiska maktkampen - En teoriprövande fallstudie av Socialdemokraternas och Moderaternas påverkan på Sverigedemokraternas elektorala framgång

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jung; Anna Sander; [2020]
  Nyckelord :Bonnie Meguid; mainstream party; niche party; Manifesto Project Database; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a further understanding of how mainstream parties and their strategy use can alter the electoral outcome of niche parties. This study centers on Sweden; the niche party in question is Sverigedemokraterna whereas the mainstream parties are Socialdemokraterna and Moderaterna. LÄS MER

 2. 2. Clothes Trading and Issue Ownership, a Strategic Countermove : A case study about Hungary; Fidesz’s intrusion into the Far-right

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edvin Tomas Jernstedt; [2019]
  Nyckelord :Party strategies; PSO-theory; Fidesz; Jobbik; far-right; clothes trading;

  Sammanfattning : This research touches the basics of a clothes-trading process. The process occurs as an outsideparty is being politically absorbed by a mainstream party which aim is to oust the smaller party from the electoral arena. LÄS MER

 3. 3. Ett niche partis påverkan på mainstream partier i den svenska miljöpolitiken - En jämförande studie av Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiets miljöpolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina Plasgård; Josefin Eriksen; [2018]
  Nyckelord :mainstream partier niche partier Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Meguid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som ambition att undersöka ifall bildandet av Miljöpartiet och deras intåg i Sveriges riksdag har orsakat förändringar i Socialdemokraterna och Moderaternas miljöpolitik. Uppsatsen fokusera på hur Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att hantera miljöpartiet utifrån tre strategier utvecklade av forskaren Bonnie Meguid. LÄS MER

 4. 4. ÅTTA NYANSER AV ROSA? : Riksdagspartiernas anpassning efter Feministiskt initiativ efter Europaparlamentsvalet 2014.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Isa Olsander; [2016]
  Nyckelord :Feministiskt initiativ; nischade partier; utmanarpartier; Bonnie Meguid; Antony Downs;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att undersöka förändringen i användningen av begrepp kopplade till partiet Feministiskt initiativ mellan riksdagsvalet år 2010 och år 2014 hos de sittande riksdagspartierna. Utifrån detta syftar uppsatsen även till att undersöka huruvida det går att utläsa mönster i den eventuella förändringen med utgångspunkt i deras placering i det politiska spektrumet. LÄS MER