Sökning: "Bonus policy"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Bonus policy.

 1. 1. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karin Vaghult; [2019]
  Nyckelord :Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Sammanfattning : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. LÄS MER

 2. 2. Reagerar olika grupper av bilköpare annorlunda på en ekonomisk policyförändring? : En studie om anpassning av konsumtionsbeslut i anslutning till bonus malus-systemets ikraftträdande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julius Broman; Erik Olausson; [2019]
  Nyckelord :linear probability model; bonus malus; priskänslighet; konsumtionsbeslut;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om olika grupper av bilköpare skiljer sig åt avseende hur de anpassade tidpunkten för sina inköp av personbilar, i anslutning till bonus malus-systemetsikraftträdande den 1 juli 2018. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om priskänslighet och rationella val, tillämpas en linjär sannolikhetsmodell på ett datamaterial över nybilsköpare i juni och juli 2018. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för minskad klimatbelastning i anläggningsprojekt : Trafikverkets ökade krav på klimatgasreducering genom Klimatkalkyl

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johannes Axelsson; Johan Olsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprocesser inom anläggningsbranschen står för utsläpp på ca 6 miljoner ton CO2e per år i Sverige. Det innebär en betydande andel, ca 10 %, av de klimatpåverkande utsläppen totalt sett i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Asset-Liability Management with in Life Insurance

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jakob Gip Orreborn; [2017]
  Nyckelord :Asset-liability management; Participating life insurance policies; Bonus policy; Ssurrender;

  Sammanfattning : In recent years, new regulations and stronger competition have further increased the importance of stochastic asset-liability management (ALM) models for life insurance firms. However, the often complex nature of life insurance contracts makes modeling to a challenging task, and insurance firms often struggle with models quickly becoming too complicated and inefficient. LÄS MER

 5. 5. Insatser och åtgärder för främjandet av laddelbilar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Björn Sjökvist; [2014]
  Nyckelord :elbil; laddhybrid; forskning; styrmedel; intervjuundersökning; elektrifiering;

  Sammanfattning : To achieve the goal of fossil independency in the Swedish vehicle fleet in 2030, it would be important to substantially increase the proportion of electric vehicles, both BEV:s (Battery Electric Vehicles) and PHEV:s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). The Swedish Energy Agency has funded numerous research and development projects about electric vehicles in recent years. LÄS MER