Sökning: "Bonus"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade ordet Bonus.

 1. 1. Kunskapshantering - Vägen till yrkesbevis : En fallstudie som undersöker hur ett mindre byggföretag främjar yrkesträning och kunskapsöverföring mellan fullärd byggarbetare och lärling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristian Livancic; Lumturie Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Knowledge Management SMEs; Knowledge Sharing SMEs; Small business; Building firms; Construction; Kunskapshantering; Kunskapsspridning; Kunskapshantering i små- och medelstora företag; Kunskapsdelning i små företag; Kunskapshantering i bygg och anläggningsföretag.;

  Sammanfattning : Problematiken som denna fallstudie försöker belysa är problemet med att mindre företag inte arbetar, åtminstone formellt, med kunskapshantering inom sina organisationer. Detta är givetvis något som är problematiskt i den generation vi lever i idag där en effektiv process för kunskapshantering är en förutsättning för att nå konkurrensfördelar. LÄS MER

 2. 2. Framställning av utrustning för inspänd torkning av pappersark

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Moa Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; Innovation; Design; Papper; Konstruktion; Torkutrustning; Torkning; Dragstyrka; Brottöjning; Dragstyvhet; TEA; Inspänd torkning; Mekanik; Hållfasthetslära; Konstruktionsteknik; CAD; Maskinteknik;

  Sammanfattning : A Thesis work has been performed along with BillerudKorsnäs AB, as a closing course of the Bachelor of science in Mechanical Engineering, Karlstad University. This report contains the process of a product development of an equipment for restrained drying of paper. LÄS MER

 3. 3. LOJALITETSPROGRAM : är de effektiva för att skapa och bibehålla god relationskvalité till promoters?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Josefine Sjögren; Sara Vukovic; Paulina Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether loyalty programs affect relationship quality in the promoter segment, where promoters are the most profitable and loyal customer group according to Fred Reichheld's Net Promoter Score. A self-constructed model has been created, based on previous research. LÄS MER

 4. 4. Melodiskt spel på kontrabas : Utvidgade möjligheter inom improvisation och ensemblespel med hjälp av stråke och sång.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Svante Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :double bass; jazz bass; jazz cello; arco playing; melodic improvisation; arco and vocals; arco jazz bass; kontrabas; jazzbas; jazzcello; stråkspel; melodisk improvisation; stråke och sång; stråkspel jazz;

  Sammanfattning : During my studies at the Royal College of Music in Stockholm I have been exploring how I can develop as an improviser and as an ensemble musician. The main focus has been to use more arco playing, but also to sing unison and in harmony with the bass in order to broaden my expression. LÄS MER

 5. 5. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER