Sökning: "Book Values"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Book Values.

 1. 1. Performance of Small- and Large-cap stock portfolios- The importance of market anomalies across business cycles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Hulth; [2021-06-30]
  Nyckelord :Stock performance; Market anomalies; Asset pricing; Portfolio sorting techniques; Factor-portfolio sorting techniques; Value effect; Size effect; Momentum effect; Temporal influences; Business cycles; GDP-gap; Single-and Multi- Factor models; CAPM; Fama-French Three-Factor model; Carhart Four-Factor model; Risk-adjusted equity returns; Sharpe Ratio; Jensen´s alpha; NASDAQ OMX and NYSE;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Värdefokuserat tänkande vid målformulering : FN:s globala mål och nystartade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Vega Louise Norberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Through the formulation of the Global Goals in the Agenda 2030, the UN has set the agenda for global sustainability work through ecological, economic, and social sustainable development. Since the UN's global goals are formulated with a global perspective, it can be difficult for small companies to see how they can contribute to the achieving the UN's global goals. LÄS MER

 3. 3. Bilingual Peace Education in Israel: A case study on The School for Peace at Neve Shalom/ Wahat al-Salam : The path towards peaceful behaviours and social integration among Arabs and Jews

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Khwaiter; [2021]
  Nyckelord :Bilingual peace education; Israeli education; behaviours; social integration; Jürgen Habermas’s theory of communicative action; The School of Peace; Neve Shalom Wahat al-Salam;

  Sammanfattning : This essay examined how bilingual peace education can promote peaceful behaviours and social integration among otherwise segregated Arab- Israelis and Jewish- Israelis. By using The School for Peace at Neve Shalom/ Wahat al-Salam as a case study, accompanied with Jürgen Habermas theory of communicative action and New institutionalism with a conflict critical approach, we observed the behavioural mechanisms of institutions and social interactions. LÄS MER

 4. 4. Barnlitteraturen och vär(l)den : Demokratiska värderingar som synliggörs i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Candice Hermes-Smith; Therés Andersson; [2021]
  Nyckelord :book talks; children’s literature; democracy; values; visual text analysis; barnlitteratur; boksamtal; demokrati; visuell textanalys; värderingar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how norms and values are described in children´s literature and compare these descriptions with the democratic norms and values in the curriculum.  The theory is inspired by Dewey’s theory about the democratic society. LÄS MER

 5. 5. Karaktäriseringar i filmer inom genrerna War och Crime : En kvantitativ innehållsanalys av US Box Office topplistor med hjälp av nationalism, orientalism och propaganda

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Svensson; Emma Lindström; Vasvia Rakipovic; [2021]
  Nyckelord :ägarkoncentration; orientalism; nationalism; propaganda;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the differences between the genres War and Crime and how they portray the protagonist and the antagonist. Also how concentrated ownership can cause consequences for the content in movies from our chosen genres. This is examined by top 50 movies within the two genres from IMDb's Box Office listing. LÄS MER