Sökning: "Boolesk funktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Boolesk funktion.

 1. 1. Hardness of showing hardness of the minimum circuit size problem

  Master-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Emanuel Gedin; [2018]
  Nyckelord :computer science; theoretical computer science; complexity theory; minimum circuit size problem;

  Sammanfattning : The problem of finding the smallest size of a circuit that computes a given boolean function, usually referred to as the minimum circuit size problem (MCSP), has been studied for many years but it is still unknown whether or not the problem is NP-hard. With this in mind we study properties of potential reductions to this problem. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad konceptgenerering och parametriserad konstruktion av stolsplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Sebastian Barck; Gustav Johansson; [2015]
  Nyckelord :Parametrisering; Parametriserad CAD-modell; Bilstol; CCM; CATIA V5; Knowledgeware; Knowledge Advisor; Boolesk funktion; Knowledge-based engineering; KBE; Function-means.;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att möjliggöra visualisering, informationshämtning och diverse analyser i en parametriserad CAD-modell via programmet CCM (Configurable Component Modeler). Programmet skall användas av företaget VA- Automotive i deras produktutveckling av framtidens bilstolar. LÄS MER