Sökning: "Borderline"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet Borderline.

 1. 1. Ro med mig genom stormen : Hur personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever omvårdnadsbehovet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Borderline; Tidvattenmodellen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med borderline personlighetsstörning : En självbiografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sheila Ssozi; [2019]
  Nyckelord :borderline personality disorder; health; people; experience and knowledge; borderline personlighetsstörning; hälsa; personer; upplevelse och kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (Emotionellt instabil personlighetsstörning, IPS) förkommer i samhället och visar sig på olika sätt. Sjukdomen är omfattande och komplex, vilket utgör att personer har svårt att få en bra sjukdomsbild som kan medför växling i sjukdomsinsikt. LÄS MER

 3. 3. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER

 4. 4. Willy Loman's Deterioration : From a Psychoanalytical Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rafaela Dimitriadi; [2019]
  Nyckelord :Willy Loman; Death of a Salesman; Suicide; Narcissism; Borderline Personality Disorder; Psychoanalysis; Freud;

  Sammanfattning : This essay will analyze the protagonist of Arthur Miller’s, Death of a Salesman, Willy Loman, from a psychoanalytical perspective. The purpose is to establish the reason for his suicide. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattningar om bemötande av patienter med borderline personlighetssyndrom inom somatisk akutsjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Inga Larsson; Johanna Lydahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: forskning visar att patienter med borderline personlighetssyndrom är vanligt förekommande inom somatisk akutsjukvård i samband med destruktiva handlingar. I flertalet studier framkommer generellt negativa attityder hos personalen och en bristande kunskapsnivå om patientgruppen som visat sig leda till ett sämre bemötande. LÄS MER