Sökning: "Borderline"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet Borderline.

 1. 1. CRISPR AND THETREATMENT/EN DISTINCTION : On Vagueness, Borderline Cases and Germline Genome Editing

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ellen Svensson; [2021]
  Nyckelord :CRISPR; Treatment; Enhancement; Vagueness; Borderline cases; Slippery slope; Germline genome editing; GGE; Gene editing; Distinction; Ethics; Radical Enhancement; Human Nature; Eugenics;

  Sammanfattning : In this thesis, I argue that the treatment/enhancement distinction that is central to the ethical debate concerning germline genome editing and CRISPR is too vague to be ethically and normatively guiding. The problem of vagueness is twofold, being both a semantic and epistemic issue. LÄS MER

 2. 2. Om arvoderat ideellt arbete - Den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Jenset Petrén; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; socialförsäkringsrätt; förtroendeuppdrag; arbetstagarbegreppet; ideell förening; arbetslöshetsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den arbetsrättsliga och socialförsäkringsrättsliga ställningen för förtroendevalda i ideella föreningar. Med hjälp av den rättsdogmatiska metoden har lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin använts för att tolka gällande rätt. LÄS MER

 3. 3. Likgiltighetsuppsåt : En rättsanalys av diskrepansen i underrätternas domskäl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Likgiltighetsuppsåt;

  Sammanfattning : In Swedish law the difference between an action labeled as reckless and an action labelled as intentional is differentiated through the concept called likgiltighetsuppsåt. (deliberate indifferance.) This concept has been demonstrated to be hard to apply correctly by the discrepancies in the reasonings of the lower courts. LÄS MER

 4. 4. Microgrid in future distribution electrical grids

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Muhanad Salman; [2021]
  Nyckelord :Microgrid; distribution; monitoring; control;

  Sammanfattning : The main focus in this thesis is to evaluate if the microgrids is an option to be utilized for the future in achieving 100% renewable power with a net zero carbon emissions. This is an ongoing goal from the ambitious Swedish energy policy with the main points that was established in the Paris Agreement that is a legally binding international treaty on climate change. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Water, Sewage and Hand Hygiene on Waterborne Diseases in Saudi Arabia

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Hanouf Alshareef; [2021]
  Nyckelord :water; sewage; hand hygiene; waterborne diseases; Saudi Arabia;

  Sammanfattning : Waterborne diseases are illnesses caused by microscopic organisms, like viruses, bacteria and  parasites, that transmitted via the fecal-oral route through ingestion of contaminated water or food or by direct person to person contact. The transmission cycle can be broken through safe water supplies, maintaining standards of sanitation and proper handwashing practices. LÄS MER