Sökning: "Bordun"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bordun.

 1. 1. Hur kan jag komma närmare det intuitiva spelet? : En studie om att förena improvisationsövning med trumpetmetodik

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Linnea Jonsson; [2021]
  Nyckelord :jazz; trumpet; det intuitiva spelet; trumpetmetodik; improvisation; Flow Studies; Bordun;

  Sammanfattning : In this thesis I have explored how to combine improvisation with technical trumpet studies by creating exercises that are based on my compositions. The goal was to develop a uniform practice routine in order to become more free as an improviser. LÄS MER

 2. 2. Bordunbaserad Vallåtsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Karlehag; [2018-07-31]
  Nyckelord :Bordun; Vallåt; Lockrop; Folkmusik; Minimalism;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka om de går att översätta ett tonspråk från en genrertill en annan med ursprunget fortfarande igenkännbart . Att låta två musikstilar mötas i enfusion och se vad som består och vad det nya blir, hur det låter. LÄS MER