Sökning: "Boreal forest"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden Boreal forest.

 1. 1. Evaluated density estimates of young forest stands using high resolution 2D imagery from UAV

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Victor Kingstad; [2020]
  Nyckelord :UAV; forestry; inventory; survey; cleaning; tending; PCT; pre com-mercial thinning;

  Sammanfattning : After more than three decades of advanced technology and methods to evaluate young forest attributes, the forestry still prefers laborious field surveys in regenera-tion forests. Preceding studies have virtually all successfully identified the saplings, but the cost has outweighed the benefits or at least not yet convinced the companies to step away from the traditional field surveys; high-resolution photogrammetric point clouds and ALS-data can provide accurate estimations of the biophysical prop-erties but requires intense data processing. LÄS MER

 2. 2. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER

 3. 3. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Sammanfattning : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. LÄS MER

 4. 4. Arkeologiska perspektiv på skogsbränder : en studie över svenska skogsmarker som brunnit mellan åren 1992–2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ivarsson Ellen; [2020]
  Nyckelord :Forest fire; ancient remains and cultural heritage; resurveying; damage surveying; damage assessment; Skogsbränder; forn- och kulturlämningar; nyinventering; skadeinventering; skadebedömning;

  Sammanfattning : The extent and effect of forest fires on ancient remains and cultural heritage in the boreal forest of Sweden is relatively unknown and scarcely researched. The aim of this study is to examine how a forest fire affects the archaeological record, partly in terms of damage degree and partly in what ways a fire can change the conditions for field surveying in a forest landscape. LÄS MER

 5. 5. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Oskar Lövbom; [2020]
  Nyckelord :pollinators; Lepidoptera; moth; transmission line; assemblage structure; Noctuoidea; Geometridae;

  Sammanfattning : Biodiversity and pollinators are declining all over the world, and a factor thought to cause this decline is destruction of natural habitats. One new way that has been discussed in an effort to try to mitigate the effects of declining habitats is to understand and use novel habitats, which are habitats created when, for example, building roads, railways, and power lines. LÄS MER