Sökning: "Borealis"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Borealis.

 1. 1. Effect of experimental warming and assembly history on wood decomposition

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Saba Hagos; [2020]
  Nyckelord :wood decay fungi; species composition; assembly history; warming; temperature; fungal growth; decomposition; carbon dioxide; climate feedbacks; species priority; polypore; microcosm; Norway spruce;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Wood decay fungi are the main decomposer of lignocellulose material stored in wood. Thus, all factors that affect them could affect their ecological function. This in return, may affect ecosystem functioning in terms of altered carbon emissions from dead wood. LÄS MER

 2. 2. Eldorado Borealis : En kostnads-nyttoanalys av ett ökat inslag av sibirisk lärk i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jakob Wikström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har effekterna av att öka inslaget av sibirisk lärk i det norrbottniska skogslandskapet studerats. Detta har undersökts genom en kostnads-nyttoanalys där konsekvenserna av att komplementera delar av de bestånd som idag beskogas av referensträdslagen tall och gran med sibirisk lärk. LÄS MER

 3. 3. Shedding light on alternative shrimp fishing : development of shrimp pots with a focus on selection, attraction and behaviour

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :René Bouwmeester; [2018]
  Nyckelord :Northern shrimp; Pandalus borealis; shrimp pot; fishing; bycatch; gadoid; attract; green light; white light; UV light; LED light; underwater camera; video recording; behviour;

  Sammanfattning : In search of a less destructive alternative to current shrimp fishing methods, both in terms of bycatch reduction and increasing shrimp-catch in pots, this study aims to analyse the catches and bycatches of different pot designs and alternative attractants for pot fishing on Northern shrimps (Pandalus bore-alis). There are three main objectives: (1. LÄS MER

 4. 4. Parallel currents in the magnetotail and their connection to aurora

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomiUppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen; Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomiUppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen

  Författare :Ellinor Wanzambi; Maja Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We present an analysis from MMS satellites where we detected the strongest parallel currents from their data during the months May till November 2017. The strongest parallel current in July happened 2017-07-16 at 6 o’clock. At this event we found a change in the magnetic flow density at the locations: A. LÄS MER

 5. 5. Inventering av befintliga lågspänningsskyddsinställningar på Borealis AB

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Tommy Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Lågspänning; Borealis; inställningar;

  Sammanfattning : Dokumentationen över alla skydden i Borealis AB ligger i ett gammalt EDSA-program och Borealis håller på att ersätta detta program med Vision. Examensarbetet går ut på att, innan Borealis för in uppgifterna om skydden i fabriken till Vision, kontrollera alla lågspänningsskydden för att försäkra sig om att inställningarna är korrekta. LÄS MER