Sökning: "Borehole Heat Exchanger"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Borehole Heat Exchanger.

 1. 1. Numerical analysis using simulations for a geothermal heat pump system. : Case study: modelling an energy efficient house

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Gheorghe Ilisei; [2018]
  Nyckelord :Low enthalpy Geothermal Energy; Borehole Heat Exchanger; Ground Source Heat pump; Ground water; Design Builder; EED Earth Energy Designer ;

  Sammanfattning : The ground source resources are becoming more and more popular and now the ground source heat pumps are frequently used for heating and cooling different types of buildings. This thesis aims at giving a contribution in the development of the thermal modelling of borehole heat storage systems. LÄS MER

 2. 2. Kombinerad uppvärmning av fastighet och kylning av isplan : Fallstudie med termisk analys av Innertavle bygdegård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Geotermisk energi; Bergvärme; Markvärme; Energisystem; Värmepump; Isplan; Uppvärmning; Kylning; Borrhålslängd; Markvärmesimulering;

  Sammanfattning : Med en ökande energiåtgång i världen krävs en omställning av energisystemet, med energieffektiva lösningar så att all energi används till sin fulla potential. Urbaniseringen har inneburit ett fokus på städer med stora system för samproduktion, menäven i mindre samhällen är hållbara energilösningar en viktig del i samhällsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. Construction and test of a new compact TRT equipment

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Linus Olausson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A relevant contribution to sustainable development can be achieved by providing efficient solutions for heating buildings. The use of a heat pump taking heat from the bedrock with the help of a borehole heat exchanger is a common solution in Sweden to accomplish this. LÄS MER

 4. 4. Geoenergi med och utan värmepump

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jesper Burlin; [2017]
  Nyckelord :geoenergi; borehole heat exchanger; ventilation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Umeå Kommun. Uppgiften bestod av att utvärdera dagens användning av en borrhålsbrunn samt undersöka vad som är det optimala användningsområdet för borrhålsbrunnen. LÄS MER

 5. 5. Practical evaluation of borehole heat exchanger models in TRNSYS

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Åsa Thorén; [2016]
  Nyckelord :TRNSYS; borehole heat exchanger; boreholes; Ground source heat pump; Renewable energy;

  Sammanfattning : Vertical ground source heat pumps are established and still growing on the global market. The modelling of these systems is important for system design and optimization. This is an active field of research, and many models are often built into system simulation software such as TRNSYS. LÄS MER