Sökning: "Borehole length"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Borehole length.

 1. 1. Laddbarhet och borrhålsstabilitet i produktionsborrhål - Kiirunavaara gruva

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Lundin; [2020]
  Nyckelord :LKAB; Borrhålsstabilitet; Borrhålsfilmning; Laddbarhet; Skjuvning; Skivrasbrytning;

  Sammanfattning : Vid laddning av produktionsborrhål i Kiirunavaara gruva (KUJ) uppstår ofta problem med att nå botten av borrhålen, vilket medför att laddbarheten minskar. En låg laddbarhet i produktionsborrhålen leder till en försämrad fragmentering, lossbrytning av malmen och störningar i det efterföljande gravitations- och produktionsflödet. LÄS MER

 2. 2. Numerical analysis using simulations for a geothermal heat pump system. : Case study: modelling an energy efficient house

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Gheorghe Ilisei; [2018]
  Nyckelord :Low enthalpy Geothermal Energy; Borehole Heat Exchanger; Ground Source Heat pump; Ground water; Design Builder; EED Earth Energy Designer ;

  Sammanfattning : The ground source resources are becoming more and more popular and now the ground source heat pumps are frequently used for heating and cooling different types of buildings. This thesis aims at giving a contribution in the development of the thermal modelling of borehole heat storage systems. LÄS MER

 3. 3. Modelling and simulation for optimizing adeep, closed-loop geothermal heat exchangesystem

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Bechara Hage Meany; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the potential of deep geothermal closed-loop installation for the heat supply of the Swedish city of Karlskoga. The thermal behavior of 5. LÄS MER

 4. 4. Kombinerad uppvärmning av fastighet och kylning av isplan : Fallstudie med termisk analys av Innertavle bygdegård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Geotermisk energi; Bergvärme; Markvärme; Energisystem; Värmepump; Isplan; Uppvärmning; Kylning; Borrhålslängd; Markvärmesimulering;

  Sammanfattning : Med en ökande energiåtgång i världen krävs en omställning av energisystemet, med energieffektiva lösningar så att all energi används till sin fulla potential. Urbaniseringen har inneburit ett fokus på städer med stora system för samproduktion, menäven i mindre samhällen är hållbara energilösningar en viktig del i samhällsplaneringen. LÄS MER

 5. 5. Systematic errors in the characterization of rock mass quality for tunnels : a comparative analysis between core and tunnel mapping

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :María Domingo Sabugo; [2018]
  Nyckelord :Rock mass classification; scale effect; RMR; tunnel mapping; borehole mapp ing; systematic error;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the potential systematic errorin the characterization of the rock mass quality in borehole and tunnel mapping. The difference when assessing the rock mass quality refers to the fact that the characterization performed on drilled rock cores are commonly done on-meter length, while the tunnel section can be up to 20-25 m wide. LÄS MER