Sökning: "Borg Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Borg Karlsson.

 1. 1. Arbetet för en tillgänglig lärmiljö : Pedagogers arbetssätt ur ett relationellt perspektiv på en Montessoriförskola samt en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Birgersson; Minnie Karlsson Borg; [2019]
  Nyckelord :pedagogik; förskola; tillgänglig lärmiljö; relationellt perspektiv; barn i behov av särskilt stöd; learning enviroment; relational perspective;

  Sammanfattning : Sammanfattning De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en plats i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Ett hälsopedagogiskt perspektiv på ett hållbart arbetsliv : - Förvaltningschefers uppfattningar om pedagogiska villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Fanny Andersson; Annika Borg; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningschefer; hälsofrämjande ledarskap; hälsomedvetenhet; känsla av sammanhang; lärande; politiskt styrd organisation;

  Sammanfattning : Människan tillbringar större delen av sin vakna tid på arbetsplatsen, det är även på den arenan som hälsa och välbefinnande påverkas mest. Ledarens uppgift inom en politisk styrd organisation kräver både effektivitet och lärande, de måste därigenom besitta kunskaper om hur hälsa främjas på arbetsplatsen samt hur resurserna kan användas i arbetet för att nå målen. LÄS MER

 3. 3. Sveriges första glasverkstad? : En undersökning av glasfynd från Sandby borg och andra tidiga glashantverksplatser i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sandby borg; folkvandringstid; glashantverk; glaspärlor;

  Sammanfattning : This paper examined whether Sandby borg has had a domestic manufacture of pearls. Other locations in Sweden with early signs of glass production are presented to investigate possible similarities with Sandby borg. LÄS MER

 4. 4. BENLEDNINGSMÄTNING VID ANVÄNDANDE AV BYGEL OCH SOFTBAND En jämförande studie av luft-ben-gap och självupplevd komfort vid olika anläggningstryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johan Vässmar; Marcus Karlsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Benledningsmätning; Bygel; Softband; Luft-ben-gap; Komfort; Bone Conduction; Headband; Air-Bone-Gap; Comfort;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this study was to investigate if there were any differences between bone conduction threshold testing results using headband and softband. Self-estimated comfort results were also investigated.Method:Seventeen individuals participated in the study. LÄS MER

 5. 5. Demagnetization Characterizationof Ferrites : Independent project in materials engineering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Victor Thorendal; Pierre Sandin; Erik Borg; Joel Johansson Byberg; Martin Brischetto; Anton Karlsson; Daniel Koivisto; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER