Sökning: "Borgenärsskyddet i ABL"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Borgenärsskyddet i ABL.

 1. 1. Kapitalbristreglerna i aktiebolagslagen efter avskaffandet av revisionsplikten : ett försämrat borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oliver Borg; Andreas Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Creditor protection; audit obligation; involuntary liquidation; The Swedish Companies Act; auditing; capital shortage; stakeholders; Borgenärsskydd; revisionsplikt; likvidationsplikt; aktiebolagslagen; revision; kapitalbrist; intressenter;

  Sammanfattning : En grundläggande princip för ett aktiebolag är att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I syfte att skydda bolagsborgenärerna så finns det i aktiebolagslagen ett flertal kapitalskyddsregler. I 25 kap. ABL finns de så kallade kapitalbristreglerna. LÄS MER

 2. 2. Borgenärsskyddet i aktiebolagslagen : Är aktiebolagslagens borgenärsskyddsregler, för icke-anpassade borgenärer, ändamålsenliga?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Livehed; Sebastian Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Icke-anpassade borgenärer; aktiebolagsrätt; borgenär; ändamålsenlighet; aktiebolagslagen; ABL; värdeöverföringsreglerna; låneförbudsreglerna; bundet kapital; minimikapitalregeln;

  Sammanfattning : Med hjälp av förarbeten, propositioner och doktrin i en samlad bedömning får man en uppfattning av vilka borgenärsskydden är, samt hur långt de sträcker sig. Att endast använda begreppet borgenär kan dock medföra missförstånd och en ofullständig bild av verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Värdeöverföringsmottagaren - En studie av 17 kap. 6 § ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Stajuchina; [2018]
  Nyckelord :Värdeöverföringar; olagliga värdeöverföringar; återbäringsskyldighet; värdeöverföringsmottagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ge en djupare förståelse av återbäringssansvaret i 17 kap. 6 § ABL. Främst har uppsatsen begränsats till att studera värdeöverföringsmottagaren i motsvarande paragraf. Den fråga som står i fokus är under vilken förutsättning en fysisk eller juridisk person ska räknas som mottagare enligt 17 kap. LÄS MER

 4. 4. Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist - En balansgång mellan två intressen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jan Reinprecht; [2017]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since 1895, there have been provisions on compulsory liquidation due to capital shortage. Today, the provisions are found in the Swedish Companies Act (ABL) chapter 25 art. 13-20. The rules stipulate that the board is, under certain conditions, obliged to act. LÄS MER

 5. 5. Låneförbudens ändamålsenlighet : En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAffärsrätt

  Författare :Klara Carinder; Veronica Lagestig Rasmussen; [2015]
  Nyckelord :Bolagsrätt; kapitalskydd; låneförbud; förvärvslåneförbud; förtäckt värdeöverföring;

  Sammanfattning : SammanfattningI denna uppsats görs en undersökning av reglerna i 17 kap. och 21 kap. ABL. Undersökningen resulterar i en bedömning ifall reglerna är ändamålsenliga för ett av dess syften; att skydda ett bolags borgenärer. LÄS MER