Sökning: "Borgmästare"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Borgmästare.

 1. 1. Magistratens mäktiga män : En studie om borgmästarnas statusmanifestation i Kalmar 1720-1830

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lisa Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kalmar; Magistrate; Elite; 18th century; Kalmar; Borgmästare; Elit; 1700-tal;

  Sammanfattning : There is much to learn concerning the local nobilities in Sweden. This paper attempts to answer whether or not the mayors of Kalmar are to be acknowledged as members of the local elite during the 18th century. LÄS MER

 2. 2. Kungsparkens historia : Malmös första offentliga park

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabet Jakab; [2015]
  Nyckelord :Kungsparken; Malmös första offentliga park; A. C. Holm; Borgmästare Malmborg; Slottsparken;

  Sammanfattning : Min förhoppning är att denna uppsats kan bidra till att man framöver är noggrannare med att göra en djuplodande förundersökning av parker innan man gör tillägg och radikala förändringar på en så betydelsefull plats som Kungsparken, och att det visas respekt för historien. Jag tror att noggrannare dokumentation över vilka åtgärder som görs i en park, och varför de görs, kan förhindra att onödiga och opassande ingrepp görs i våra parker. LÄS MER

 3. 3. New Orleans efter orkankatastrofen 2005 : Påverkan av naturförutsättningarna på socioekonomiska strukturen i regionen New Orleans

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Linda Myint-Inthivong; [2007]
  Nyckelord :kulturgeografi; geografi; politisk geografi; geopolitik;

  Sammanfattning : The aim and purpose with this essay is to identify the natural conditions of the New Orleans City region, and to establish an understanding of the disastrous event of Hurricane Katrina in August 2005. Who lived in this area and how did this event affect the outcome of the disaster?The theory is based on two Swedish human geographers Torsten Hägerstrand and Thomas Lundén, and their theories on regional geography and political geography, also regarded as “geopolitics”. LÄS MER

 4. 4. Elefantupploppet i Skänninge : om händelserna på Olofsmässo första marknadsdag den 11 augusti 1806

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Martin Gustavsson; [2006]
  Nyckelord :Skänninge; upplopp; marknader; bondesamhället; Elefantupploppet; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social and economic history; Ekonomisk och social historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den 11 augusti 1806 i Skänninge, på Olofsmässomarknadens första dag, öppnade den preussiske medborgaren Jean Baptiste Gautier dörrarna till stadens rådhus för att visa upp en elefant mot betalning. Vid middagstid utbröt slagsmål mellan den marknadsbesökande allmogen och representanter för stadens styrande, inne i rådhuset och på torget utanför. LÄS MER

 5. 5. Tiden sjelf har blifvit gammal : Ideal och verklighet i Vilhelm Fredrik Palmblads roman Familjen Falkenswärd (1844-45)

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Henrik Wallheim; [2000]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsalaromantikern Vilhelm Fredrik Palmblads (1788-1852) roman Familjen Falkenswärd (1844-45) var delvis en omarbetning av en romanföljetong (den s.k. Kalenderromanen) som Palmblad publicerade på 1810-talet i Poetisk kalender. I jämförelse med Kalenderromanen kan man i Familjen Falkenswärd se en utveckling mot ökad verklighetskontakt. LÄS MER