Sökning: "Boris Maria"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Boris Maria.

 1. 1. Shoppingturism : Gekås Ullared

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Maria Ekman; Emma Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Shoppingturism; Turism; Gekås; Ullared;

  Sammanfattning : Shoppingturismen i Sverige är en stadigt växande genre inom turismen och i Sverige är shoppingdestinationen Gekås Ullared ett av de populäraste resmålen bland shoppingturisterna.Denna uppsats behandlar shoppingturismen med inriktning på destinationen Ullared. LÄS MER

 2. 2. UNIVERSAL: Beginning and End of the Classical Hollywood Horrors

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Maria Soneson; [2008]
  Nyckelord :Universal Pictures; Universal; Tidig skräckfilm; Talkies; Svartvita filmer; Skräckfilmsgenre; Skräckfilm; Son of Frankenstein; The; Mummy; Bela; Lugosi; Ljudfilm; Carl Sr.; Laemmle; Carl Jr.; Boris; Karloff; Invisible Man; Horror; Frankenstein; Early horror talkies; Dracula; Classical horrors; Lon Sr.; Chaney; Lon Jr.; B W horrors; Tod; Browning; Bride of Dracula; 1930-1941; Black and white; Universal Studios; Universals utveckling; Universals skräckfilmer; Werewolf of London; Wolfman; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Art History; Konstvetenskap; History; Historia; History and Archaeology; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar Universals skräckfilmsproduktion under dess så kallat klassiska period, från ljudfilmens genombrott fram till USAs inträde i andra världskriget i december 1941. Det inleds med en kort historik av studions utveckling, främst under Laemmle-dynastins ledning, samt med korta tillbakablickar på stumfilmsperiodens skräckfilmer. LÄS MER