Sökning: "Borislav Zdrnja"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Borislav Zdrnja.

 1. 1. Matematiklyftets bidrag för problemlösning på högstadiet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Borislav Zdrnja; Daniel Törnlycke; [2018]
  Nyckelord :Förändringsarbete; kollegialt lärande; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : SammanfattningTörnlycke, Daniel och Zdrnja, Borislav (2018). Matematiklyftets bidrag för problemlösning på högstadiet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.Förväntat kunskapsbidragMatematikresultaten i svensk skola har sjunkit de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Om strategier vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Rehana Shkala; Borislav Zdrnja; [2006]
  Nyckelord :grupparbete; kommunikation; problemlösning;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida elever använder sig av olika strategier vid problemlösning i matematik, då de arbetar enskilt eller i grupp och vad de tycker om problemlösning i mate-matik? 32 elever i år 4 i en skola i södra Sverige fick arbeta med problemlösningsuppgifter i matematik, enskilt och i grupp. Som grund för analys av elevers olika strategier vid problemlösning har vi använt ett urval av Mölleheds (2001) faktorer för problemlösning, nämligen följande fem: textförståelse, talförståelse, räkneförmåga, logik och matematiska begrepp. LÄS MER