Sökning: "Borlänge"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet Borlänge.

 1. 1. BORGANÄSVÄGEN - SPÅR, MINNEN, BERÄTTELSER OCH FÖRÄNDERLIGHET SOM KULTURMILJÖ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lars Karlsson Liljas; [2021-06-28]
  Nyckelord :Urban landscape; palimpsest; cultural heritage; landscape; human-centered built environment; Borlänge; Borganäsvägen;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:19.... LÄS MER

 2. 2. The Digitalisation of Maserhallen Aqua Nova : Obstacles and Pathways

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Kevin Moberg Delgado; Oisezobor Omonhinmin; [2021]
  Nyckelord :Electronic Business; Business Infrastructure; Strategies; Framework; Digital Transformation;

  Sammanfattning : Background Digitalisation is transforming our society in several ways, bringing sev-eral new opportunities and challenges. It changes how organisations in-teract with their customers and generally has a positive effect on reve-nue. Maserhallen AB is a wholly-owned subsidiary of Borlänge municipality and wants to grow as an organisation. LÄS MER

 3. 3. Kommuners arbete för att minska biltrafiken - Utmaningar och målkonflikter i Göteborg, Borlänge och Jönköping

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Alva Rosager; [2021]
  Nyckelord :sustainable transportation; goal conflicts; municipal planning; car traffic; climate mitigation; Sweden; Göteborg; Gothenburg; Borlänge; Jönköping; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : There is a great need to figure out how to reach our many ambitious climate goals. This thesis focuses on municipal goals concerning reducing car traffic, and studies three municipalities (Göteborg, Borlänge and Jönköping) who have all adopted clear goals concerning decreased car traffic. LÄS MER

 4. 4. Pressure and Level Control of a River Water Pumping Station

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Lilli Zickerman Bexell; [2021]
  Nyckelord :Pressure; Control; PID; Adaptive PID;

  Sammanfattning : The river water pumping station at SSAB in Borlänge is a critical part of the factory since it supplies the whole factory with cooling water. The problem with the river water pumping station is that the pressure in the pipes is very dependent on the large water consumers in the factory. LÄS MER

 5. 5. Fjärrkyla i Borlänge : Ekonomisk analys av fjärrkyla i Framtidsdalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Daniel Puhakka; [2021]
  Nyckelord :district cooling; economic analysis; capital budget; fjärrkyla; ekonomisk analys; investeringskalkyl;

  Sammanfattning : Kylbehovet i fastigheter spås öka i framtiden till följd av en ökad användning av elektroniskutrustning, ökade krav på inomhuskomfort samt en global uppvärmning som enligt forskarekommer att höja medeltemperaturen på jorden. För att möta efterfrågan på kyla genomför BorlängeEnergi tillsammans med teknikkonsultfirman INTEC utredningar om etablering av fjärrkyla iBorlänge. LÄS MER