Sökning: "Born Global"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Born Global.

 1. 1. The Utilisation of Capabilities in Born Globals’ Internationalisation Process - A Multiple Case Study of Swedish Born Globals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Herman Fri; Ludvig Gillholm; [2020-06-29]
  Nyckelord :Born globals; internationalisation; ordinary capabilities; dynamic capabilities; networking capabilities; internally focused learning capabilities; market-focused learning capabilities; marketing capabilities; logistics capabilities;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Online and Offline Resources in the Internationalization of an Online Marketplace: A Digital Alternative to Freight Forwarding. A Single Case Study of Adnavem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingrid Nyquist; Antonia Starzmann; [2020-02-13]
  Nyckelord :International Business; Internationalization; Born Globals; Adnavem; Freight Forwarding; Tech-company; Digitalization; Transport Logistics;

  Sammanfattning : Technological change is considered one of the most important underlying roots for the globalization of economic activity. It has created the new economy online, and the internet has evolved to be a marketplace for traditional firms and given life to new types of companies. LÄS MER

 3. 3. One-Click Internationalisation through E-Commerce Marketplaces? A qualitative study of the key capabilities for SMEs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonie Charlotte Seige; Laura Kristin Weers; [2020]
  Nyckelord :SMEs; digital platforms; e-commerce marketplace; internationalisation; capabilities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose – While e-commerce marketplaces have changed the way SMEs operate across borders, literature connecting digital platforms with the internationalisation of firms is scarce. Although the Uppsala Model and the Born Global concept acknowledge the influence of digital technologies, they do not capture the phenomenon of e-commerce marketplaces as a new mode of entry. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av för tidigt födda barns magbesvär och stöd som gavs efter utskrivning från neonatalavdelning : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Åslund; Katrin Färnlöf; [2020]
  Nyckelord :gastrointestinal problems; nurses; parents; paediatric health care; premature; support; barnhälsovård; föräldrar; mag-tarmbesvär; prematur; sjuksköterskor; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett för tidigt fött barns tarmar och matsmältningsapparat är inte färdigutvecklade och de kan drabbas i större utsträckning av mag-tarmproblem. Att vårdpersonal har kunskap om upplevelser och stöd kring för tidigt födda barns magbesvär är viktigt. LÄS MER

 5. 5. Immigrant background and hospital care because of dental caries among preschool children in Sweden: A longitudinal, register-based study in a national cohort.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Martina Nanteza; Anders Hjern; Therese Kvist; [2020]
  Nyckelord :preschool children; immigrant background; caries; hospital care.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: Dental caries among preschool children is a global problem, a burden on children’s well-being, and an economic burden on healthcare systems. In Sweden, preschool children with an immigrant background have a higher prevalence of caries. LÄS MER