Sökning: "Born Globals"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Born Globals.

 1. 1. The Utilisation of Capabilities in Born Globals’ Internationalisation Process - A Multiple Case Study of Swedish Born Globals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Herman Fri; Ludvig Gillholm; [2020-06-29]
  Nyckelord :Born globals; internationalisation; ordinary capabilities; dynamic capabilities; networking capabilities; internally focused learning capabilities; market-focused learning capabilities; marketing capabilities; logistics capabilities;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Online and Offline Resources in the Internationalization of an Online Marketplace: A Digital Alternative to Freight Forwarding. A Single Case Study of Adnavem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingrid Nyquist; Antonia Starzmann; [2020-02-13]
  Nyckelord :International Business; Internationalization; Born Globals; Adnavem; Freight Forwarding; Tech-company; Digitalization; Transport Logistics;

  Sammanfattning : Technological change is considered one of the most important underlying roots for the globalization of economic activity. It has created the new economy online, and the internet has evolved to be a marketplace for traditional firms and given life to new types of companies. LÄS MER

 3. 3. Barriärer vid internationalisering av ett born digital-företag : En fallstudie på Nordic Business House

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Seeger; Mindy Norström; [2020]
  Nyckelord :Born digitals; liability of foreignness; liability of newness; Barriärer; internationalisering;

  Sammanfattning : Helt digitala bolag antas många gånger inte möta samma typer av barriärer som de som producerar fysiska produkter eller är delvis digitala. Det finns mycket forskning inom internationalisering och barriärer, men sällan med avseende på born digitals, digitala företag med hög digitaliseringsgrad som internationaliserar sig tidigt. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Country-of-Origin (COO)Effects in Startups from Emerging Economiesin their Internationalization Process : A case study of Brazil's market and startups

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :João Pedro Pestana Neto; [2020]
  Nyckelord :COO; Emerging Economies; Born Globals; Consumers; Internationalization.;

  Sammanfattning : The Country-of-Origin (COO) is an important factor to be considered for startup firms in their international expansion and development. This exploratory study focuses on the influence and impacts of the COO on Born Global startups from emerging economies in their internationalization process. LÄS MER

 5. 5. Seizing Born Global Potential : A Resource-Based Comparative Study on the Impact of Incubators on Born Global Internationalization

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jace Drennan; Ahmar Arshad Khan; Theresa Winter; [2020]
  Nyckelord :Born Global; Internationalization; Incubator; Resources; Resource Allocation;

  Sammanfattning : The Scandinavian country of Sweden is a huge facilitator of startups through its’ large network of incubators where Born Global residents are becoming a more frequent sight. The Born Global firm is a novel type of company that contradicts the traditional means of internationalization. LÄS MER