Sökning: "Bornhäll"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bornhäll.

  1. 1. Arbetsmarknadssituationen för somalier i Östergötland : En jämförande analys med framgångsexemplet Minnesota

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Anders Bornhäll; Hans Westerberg; [2009]
    Nyckelord :Somalia; somalier; arbetsmarknad; östergötland; minnesota; arbetsmarknadsregleringar; Bornhäll; Westerberg; Anders Bornhäll; Hans Westerberg; LAS; minimilön; nationalekonomi; diskriminering; fackförening; LO; byggnads; fack; exkludering; svenskt näringsliv; introduktionsersättning; arbetsmarknadsprogram; SFI;

    Sammanfattning : Med anledning av intensifieringen av de stridigheter som uppstod i Somalia i början av 1990-talet flydde närmare en miljon människor landet och undan krisen. Både i den amerikanska delstaten Minnesota och i Östergötlands län i Sverige har antalet somalier sammantaget ökat. LÄS MER