Sökning: "Bornsäter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Bornsäter.

 1. 1. De sexuella nomaderna : En etnologisk studie av frigörelse och kontroll i skuggan av bastuklubbslagen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Jonas Bornsäter; [2018]
  Nyckelord :Darkrooms; bastuklubbar; gaysaunas; technofester; svartfester; videoklubbar; sexualitet; bastuklubbslagen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen gör ett nedslag i samtida Stockholm för att studera samma typer av rum som bastuklubbslagen förbjöd. Dess övergripande syfte är att studera hur användningen av darkrooms i Stockholm ger upphov till uttryck för frigörelse och kontroll. LÄS MER

 2. 2. Att synliggöra det omedvetna : En komparativ studie mellan marknadsförares och industridesigners arbetsmetodik vid produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jonas Bornsäter; Sara Hoffsten; [2010]
  Nyckelord :Design Thinking; Empathic Design; Market Research; Marketing Research; Product development; Service development; Unconscious needs; Observation; Prototypes; Marketing; Industrial Design; Designtänkande; Markandsundersökningar; Kundundersökningar; Produktutveckling; Tjänsteutveckling; Empatisk Design; Behov; Latenta behov; Omedvetena behov; Observation; Prototyper; Marknadsföring; Industridesign;

  Sammanfattning : När företag ska utveckla produkter och tjänster behöver de informationsunderlag om kunder och användare. Traditionella marknadsundersökningar kräver ett rationellt förhållningssätt och avslöjar åsikter och attityder, men uppvisar brister när det kommer till att upptäcka omedvetna behov hos användare. LÄS MER

 3. 3. Linguliform Brachiopods from the terminal Cambrain to lower Ordovician Tiñu section, Mexico

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Paleobiologi

  Författare :Barbro Bornsäter Mellbin; [2008]
  Nyckelord :Linguliform; Brachiopods; Acrotretid; Siphonotretid; Tiñu Formation; Cambrian; Ordovician; Linguliforma; Brachiopoder; Acrotretida; Siphonotretida; Tiñu formationen; Kambrium; Ordovicium;

  Sammanfattning : Tiñuformationen i Oaxaca, Mexiko är den enda fossilförande enheten från undre paleozoikum mellan den Laurentiska plattformen i nordvästra Mexiko och de Gondwanska lagerföljderna i Sydamerika. Det har nyligen visats att Tiñusektionen är en koncentrerad passiv kantlagerföljd med Gondwanakaraktär. LÄS MER