Sökning: "Borrelia Burgdorferi sensu lato"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Borrelia Burgdorferi sensu lato.

 1. 1. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu latu in rodents from two areas with varying wild ungulate densities in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Jimmy Nyman; [2017]
  Nyckelord :Borrelia Burgdorferi sensu lato; DNA; external oligonucleotides; infection probability; prevalence; rodents; ungulates;

  Sammanfattning : On a global scale, zoonotic vector-borne diseases pose an increasing threat towards human health. In Europe, the haemotophagous ectoparasite sheep tick (Ixodes ricinus) acts as a pathogen vector for diseases like tick-borne encephalitis and Lyme disease with increasing annual incidences during the last decades. LÄS MER

 2. 2. Kan ett förändrat klimat öka risken för borrelios i Sverige?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Rejnö; [2014]
  Nyckelord :borrelios; Borrelia spp.; fästing; fästingburna sjukdomar; klimat; klimatförändringar; borreliosis; tick; tick-borne diseases; climate; climate change;

  Sammanfattning : Borrelios är den vanligaste vektorburna infektionssjukdomen i Europa och orsakas av bakteriekomplexet Borrelia burgdorferi sensu lato. Bakterien har en livscykel som involverar olika reservoarer och den överförs mellan dessa med hjälp av fästingar. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av C6-peptid-baserad serologi på cerebrospinalvätska som komplement vid diagnostik av neuroborrelios

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Margareta Knaziak; [2012]
  Nyckelord :Borrelia; Lyme Borreliosis; Neuroborreliosis; cerebrospinal fluid; CSF; ELISA; serology; C6-peptide.; Borrelia; neuroborrelios; cerebrospinalvätska; CSV; C6-peptid; ELISA; serologi.;

  Sammanfattning : Borrelios är den vanligaste fästingburna infektionen på norra halvklotet, och orsakas av spiroketer tillhörande Borrelia burgdorferi sensu lato-komplexet. Dessa bakterier kan spridas till flera organ och ge upphov till olika symptom i bland annat hud, nervsystem, leder och hjärta. LÄS MER

 4. 4. Borrelia burgdorferi : metodutveckling och tillämpning avseende odling och resistensstudier mot komplement, särskilt interaktion med faktor H

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Naturvetenskapliga institutionen

  Författare :Bodil Bagert; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The genus Borrelia is a widespread, pathogenic pest and the causative of among others borreliosis or Lyme disease. The vector for the bacteria is the hard tick, Ixodes ricinus and the infection is transferred through a bite. Untreated, Borrelia may cause arthritis, heart damage or neuroborreliosis. LÄS MER

 5. 5. Babesios : en fallbeskrivning samt diskussion av fästingburna sjukdomar hos nöt i Sverige

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Ruminant Medicine and Veterinary Epidemiology

  Författare :Sara Lundström; [2004]
  Nyckelord :babesia divergens; anaplasma phagocytophila; borrelia burgdorferi sensu lato;

  Sammanfattning : Many farms in the counties in the south of Sweden have difficulties with diseases spread by ticks; mainly babesiosis and tick-borne fever (TBF) but there are indications that borreliosis ought to be included. All of the tick-borne diseases radically decrease farm profit if the herd is affected. LÄS MER