Sökning: "Borrelia"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Borrelia.

 1. 1. Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu latu in rodents from two areas with varying wild ungulate densities in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Jimmy Nyman; [2017]
  Nyckelord :Borrelia Burgdorferi sensu lato; DNA; external oligonucleotides; infection probability; prevalence; rodents; ungulates;

  Sammanfattning : On a global scale, zoonotic vector-borne diseases pose an increasing threat towards human health. In Europe, the haemotophagous ectoparasite sheep tick (Ixodes ricinus) acts as a pathogen vector for diseases like tick-borne encephalitis and Lyme disease with increasing annual incidences during the last decades. LÄS MER

 2. 2. Fästingrelaterad problematik och prevention i stadslandskapets rekreationsmiljöer : skötsel- och gestaltningsstrategier för en vandringsstig utmed Isbladskärret i Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecca Rönnmark; [2016]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; fästingburna infektioner; gestaltning; skötsel; skogsmiljöer; ängsmiljöer; våtmarksmiljöer; urbana områden; Isbladskärret;

  Sammanfattning : En ökande och mer krävande medelklass i urbana miljöer kommer att innebära utmaningar för framtiden. Jag har noterat att urbana människor ofta ägnar sig åt utomhusaktiviteter, såsom löpning, skogspromenader, skidåkning och i vissa fall utövas mer specifika intressen som studier av växter, insekter eller fåglar. LÄS MER

 3. 3. Lived Experiences of Chronic Lyme Disease in Germany

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Ana-Maria Prundaru; [2016]
  Nyckelord :social construction of illness; sick role; chronic illness; patient s perspective of illness; Social Sciences;

  Sammanfattning : Chronic Lyme disease in Germany, although widely discussed in the political sphere, is not yet a legitimate illness in front of the law. Despite being classified as a (re) emerging threat to public health,fragmented regulatory approaches and the isolated nature of knowledge on Borrelia and co-infections represent major obstacles on curbing its growing impact on people's health. LÄS MER

 4. 4. General health conditions in the dog population of Lilongwe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Johansson; [2015]
  Nyckelord :prevalence; infectious agents; dogs; dog population; free roaming dogs; zoonotic disease; animal welfare; Anaplasma spp.; Borrelia burgdorferi; Ehrlichia canis; Dirofilaria immitis; Ancylostoma spp.; Leishmania spp.; Toxocara canis; Toxoscaris leonina; Trichuris spp.;

  Sammanfattning : In many cases, disease in the animal population is regarded as only an animal health issue, but may often also constitute a risk to public health. This applies especially in developing countries where people often are living under conditions of extreme poverty and then often in close proximity to their animals. LÄS MER

 5. 5. Är behandling med doxycyklin motiverat vid borreliainfektion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Daniel Wööras; [2015]
  Nyckelord :borrelia; borreliainfektion; doxycyklin; fästing;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 5 000-10 000 persons in Sweden are diagnosed for Lyme disease. In Europe the incidence is about 65 000 persons per year. Lyme disease is a tick-borne zoonosis, the causative agents – Borrelia burgdorferi-genospecies - are transmitted by Ixodes-ticks (in Sweden primary I.ricinus). LÄS MER