Sökning: "Borrplan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Borrplan.

 1. 1. Borrhålslängder vid pallbrytning : Undersökning om önskade borrhålslängder kan erhållas vid produktionsborrning i dagbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Eva Mitander; Oskar Hauri; [2017]
  Nyckelord :Aitik; Pallet mining; Borehole length; GNSS; Leica; Trimble; Drill plan; Navigations system; Aitik; Pallbrytning; Borrhålsdjup; GNSS; Borrplan; Leica; Trimble; Navigationssystem;

  Sammanfattning : I Aitiks dagbrottsgruva i norra Lappland bryts kopparmalm med hjälp av metoden pallbrytning. I korthet innebär det att omkring 200 borrhål borras vertikalt i berget och fylls senare med sprängämne. Vid detonationen frigörs en horisontell skiva, så kallad pall, från det omgivande berget. LÄS MER

 2. 2. Skonsam pallsprängning i smala malmkroppar i Zinkgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Ehlis; [2016]
  Nyckelord :Skonsam sprängning; pallbrytning; laddning; frikopplade laddningar; smala malmkroppar;

  Sammanfattning : I Zinkgruvan används, där malmen är smal, längsgående brytning. Malmen klassas som smal då den är 3-6 meter bred. När pallarna planeras anpassas de så mycket som möjligt efter den geologiska tolkningen som gjorts av malmen. LÄS MER