Sökning: "Bortom Åa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bortom Åa.

  1. 1. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

    Författare :Sofie Notstrand; [2019]
    Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

    Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER