Sökning: "Bosättning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Bosättning.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Grunderna för beskattning av privatpersoners global- inkomst - En komparativ analys mellan Sverige och USA

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Johansson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skatterätt; globalbeskattning; USA; Sverige; komparativ analys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys mellan Sverige och USA där de olika grunderna för obegränsad skattskyldighet undersöks. Uppsatsen presenterar grunderna för beskattning i respektive land, där Sverige fokuserar på bosättning och anknytning genom vistelse medan USA i första hand beskattar medborgare och bosatta. LÄS MER

 3. 3. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 4. 4. Nyanländas integrering i det svenska samhället - boende och arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stanislav Ilic; Adna Glavas; [2020]
  Nyckelord :integration; segregation; nyanländ; arbete; bostad; bostadsbrist; boendesegregation;

  Sammanfattning : Sverige har under många år tagit emot nyanlända från världens alla håll och är idag en av de länder vars utlandsfödda befolkning ökar. Detta har i sin tur fört med sig både möjligheter och svårigheter när bland annat boende och arbete är i fråga. LÄS MER

 5. 5. En förutsebar skattskyldighet? En komparativ studie av Sveriges, Australiens och USA:s reglering av skattskyldigheten vid vistelser och bosättning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Perä; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; stadigvarande vistelse; bosättning; skattskyldighet; komparativ studie.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER