Sökning: "Bosevski"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bosevski.

 1. 1. Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Grahn; Rut Sigvardsson; Aleksandar Bosevski; [2021]
  Nyckelord :Dialekter; Varumärkespersonlighet; “A new measure of Brand Personality”; “Matchedguise Technique”; Marknadskommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Dialekters varumärkespersonlighet i marknadskommunikation Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i mottagares uppfattning av dialekter med stöd i existerande teori om varumärkespersonlighet. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen i studien utgörs av tre större delar. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av stöd och matchning - ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Filip Bosevski; [2016]
  Nyckelord :deltagare; leverantör; jobbcoachning; Stöd matchning; Arbetsförmedlingen; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt Statistiska centralbyrån var 349 000 personer arbetslösa i oktober, 2015. Arbetsförmedlingen vidtar olika åtgärder och en av dem är samarbeten med olika leverantörer. Arbetsförmedlingen köper således tjänster från leverantörerna. Tjänsten stöd och matchning påbörjades december, 2014. LÄS MER

 3. 3. Digital Remains and End of Life Traditions

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kristofer Nordin; Dragan Bosevski; Anders Hall; [2009]
  Nyckelord :Interaction design; user-centered design; social computing; ubiquitous computing; location-aware computing; mobile interaction; end-of-life technology; death and dying; mourning; bereavement; grief; contemporary autobiography; documentation of self; digital remains; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this article we present a concept for a ubiquitous service that allows memories to be saved and stored during an individual's lifetime and later, after death, for those digital remains to be published and experienced at the specific geographic location where they were created. Through this concept we explore ways to combine modern technology with century old habits at the end of life. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation i distansutbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Patrik Larsson; Dragan Bosevski; [2006]
  Nyckelord :Distansutbildning; kollaborativ; kooperativ; synkron; asynkron; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt vilka kommunikationsmetoder som används idag vid bedrivandet av distanskurser i Sverige. Syftet med uppsatsen var att undersöka om och hur synkrona kommunikationsmetoder används beroende på olika situationer i studentens kommunikation, och hur dessa kommunikations metoder påverkade hur studenterna klarat att tillgodogöra sig kursens innehåll. LÄS MER