Sökning: "Bosnien och Hercegovina"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Bosnien och Hercegovina.

 1. 1. Luftföroreningarnas påverkan på landskaps identitet : en studie på luftföroreningarnas påverkan på landskapets identitet i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Merima Zuzic; [2020]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; luftförorening; drabbade områden; samarbetsprojekt; landskapsidentitet; Bosnien Hercegovina; Sarajevo;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om de rådande miljöproblem som finns i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Detta arbete grundar sig primärt i att besvara frågan om det finns en korrelation mellan landskapsidentitet och de rådande miljöproblemen i Bosnien-Hercegovina. LÄS MER

 2. 2. Interaktion mellan lärare och elev ur ett genusperspektiv : Jämförelse mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Nancy-Marie Abda; Dalila Redzepagic; [2020]
  Nyckelord :Flickor; pojkar; tillrättavisa; undervisning; genus; kön; interaktion; talutrymme;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie handlar om att ta reda på hur klassrumsinteraktionen i matematikundervisningen är ur ett genusperspektiv i Sverige jämfört med Bosnien och Hercegovina. Det muntliga samspelet mellan lärare och elev beroende på om eleven är flicka eller pojke undersöks i studien. LÄS MER

 3. 3. Renewable energy outlook for the Drina River Basin countries

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emir Fejzic; [2020]
  Nyckelord :OSeMOSYS; Drina River Basin; Hydropower; OSeMOSYS; Drina River Basin; Vattenkraft;

  Sammanfattning : The Drina River Basin (DRB) plays a vital role for the power sectors of the riparian countries of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. The Drina river and its tributaries have a considerable hydropower potential, which, due to its geographical position and the political landscape between the riparian countries, have not yet been utilized to its full potential. LÄS MER

 4. 4. "På det ena ögat gråter du, på det andra skrattar du": En intervjustudie baserad på sex personers minnen och konsekvenser av kriget i Bosnien och Hercegovina mellan åren 1992–1995

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Martin Ladan; [2019]
  Nyckelord :Bosnien och hercegovina; krig; minnen; konsekvenser; Jugoslavien; etnisk rensning; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande medborgares tankesätt : En intervjustudie om etableringen av den bosniska diasporan i Sverige.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amar Kurtovic; [2019]
  Nyckelord :Diaspora; Transnationalism; Gränsöverskridande; Medborgarskap; Bosnier;

  Sammanfattning : Den bosniska diasporan i Sverige är en etablerad grupp av individer som deltar både i samhället i Sverige och samhället i Bosnien och Hercegovina. Studien baseras på semi-strukturerade intervjuer som har gjorts på bosnier i Sverige och inom dessa intervjuer så identifieras och analyseras olika relevanta teman och mönster. LÄS MER