Sökning: "Bosnien och Hercegovina"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Bosnien och Hercegovina.

 1. 1. För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Nyström; [2019]
  Nyckelord :Narrativ; Bosnien och Hercegovina; barntrafficking; human trafficking; GRETA; karaktärer; tystnader; Edward Snajdr; NPF; Social Sciences;

  Sammanfattning : För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. LÄS MER

 2. 2. DEMOKRATISERINGEN I BOSNIEN & HERCEGOVINA OCH KROATIEN -Bosnien & Hercegovinas och Kroatiens väg mot demokrati

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adna Karadza; [2019]
  Nyckelord :Democracy; economy; peacebuildning; development; Dayton-agreement;

  Sammanfattning : Josip Broz, so called Tito, was the leader of the Communist Yugoslavia, after his death in 1980, economic problems began to arise as Tito had major debts that the country's population did not know about. Yugoslavia was split in 1992 as the war broke out and the countries became six different sub-republics and federations. LÄS MER

 3. 3. “Ursäkta ljudet men vi musikar” En studie av barns skapande av barndom med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Hansson; Jenny Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barndom; Barndomssociologi; Barndomsgeografi; Förskola; Musiksociologi; Musicking;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera musikens betydelse för barns görande av sin egen barndom, där barn ses som sociala och kompetenta aktörer. Ur ett barndomssociologiskt och musicking perspektiv, analyserar vi vad som sker i mötet mellan barn och musik i en förskolekontext där barn samspelar med andra. LÄS MER

 4. 4. HOPPLÖSHET, FRUSTRATION OCH DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV En kvalitativ intervjustudie om unga vuxnas tankar om framtiden i Bosnien-Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Karlsson; [2018-09-13]
  Nyckelord :Bosnien-Hercegovina; migration; ungdomar; brain drain; arbetslöshet; Bosnia and Herzegovina; migration; youths; brain drain; unemployment;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how a certain group of young and well-educated citizens inTuzla, Bosnia and Herzegovina, discuss their aspiration to leave the country after they graduatefrom the university. The overarching questions are what their driving force is to leave the countryand what do they expect of a life abroad. LÄS MER

 5. 5. ”Du är en del av Sverige men du är inte svensk” : En kvalitativ studie om migranter från Balkan och deras reflektioner om sina livssituationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Andrea-Mariana Piscoran; Sara-Lina Lock; [2018]
  Nyckelord :migrant; Balkan; Sweden; living situation; social context; challenges; migrant; Balkan; Sverige; livssituation; sociala sammanhang; utmaningar;

  Sammanfattning : Migration har i och med globaliseringens utveckling ökat allt mer i världen och även till Sverige. När en individ lämnar sitt hemland för bosättning i ett nytt land innebär det ofta sociala, kulturella och ekonomiska förändringar. LÄS MER