Sökning: "Bosnien"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet Bosnien.

 1. 1. EUROPA VÄNTAR PÅ OSS Bosniska etnonationalistiska partiers syn på den europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Armin Šaković; [2020-02-05]
  Nyckelord :Balkan; balkanism; Bosnien; diskurs; etnicitet; etnonationalism; Europa; identitet; identitetskonstruktioner; nation; nationalism; religion; Sydösteuropa; Balkan; balkanism; discourse; ethnicity; ethnonationalism; Europe; identity; identity constructions; nation; nationalism; religion; Southeast Europe;

  Sammanfattning : Europe is waiting for us is a discourse based text analysis of three Bosnian political parties. These three parties are the biggest ethnonationalist parties in the country, and each represents one of the three ethnicities; HDZ BiH for the Croats, SDA for the Bosniaks and SNSD for the Serbs. LÄS MER

 2. 2. Har det ens hänt? : En studie om läroböcker gällande krigen i forna Jugoslavien 1991-2001

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amina Besic; [2020]
  Nyckelord :Serbia; Bosnia; Croatia; Yugoslavia; The Yugoslav wars; Balkan; Titio; Schoolbooks; Serbien; Bosnien; Kroatien; Jugoslavien; Jugoslavienkriget; Balkan; Tito; Läroböcker;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine how textbooks for the upper secondary school course history 1b depict the civil war in the former Yugoslavia. Five of the six books examined are aimed at the history 1b course, but all are adapted to the new curriculum GY11. LÄS MER

 3. 3. Interaktion mellan lärare och elev ur ett genusperspektiv : Jämförelse mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Nancy-Marie Abda; Dalila Redzepagic; [2020]
  Nyckelord :Flickor; pojkar; tillrättavisa; undervisning; genus; kön; interaktion; talutrymme;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie handlar om att ta reda på hur klassrumsinteraktionen i matematikundervisningen är ur ett genusperspektiv i Sverige jämfört med Bosnien och Hercegovina. Det muntliga samspelet mellan lärare och elev beroende på om eleven är flicka eller pojke undersöks i studien. LÄS MER

 4. 4. Renewable energy outlook for the Drina River Basin countries

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Emir Fejzic; [2020]
  Nyckelord :OSeMOSYS; Drina River Basin; Hydropower; OSeMOSYS; Drina River Basin; Vattenkraft;

  Sammanfattning : The Drina River Basin (DRB) plays a vital role for the power sectors of the riparian countries of Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. The Drina river and its tributaries have a considerable hydropower potential, which, due to its geographical position and the political landscape between the riparian countries, have not yet been utilized to its full potential. LÄS MER

 5. 5. "På det ena ögat gråter du, på det andra skrattar du": En intervjustudie baserad på sex personers minnen och konsekvenser av kriget i Bosnien och Hercegovina mellan åren 1992–1995

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Martin Ladan; [2019]
  Nyckelord :Bosnien och hercegovina; krig; minnen; konsekvenser; Jugoslavien; etnisk rensning; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER