Sökning: "Bostäder"

Visar resultat 1 - 5 av 1861 uppsatser innehållade ordet Bostäder.

 1. 1. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER

 2. 2. Flip Parkhaus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Bjurenhed; [2023]
  Nyckelord :Housing; Housing Market; Architecture; Parking Garage; Parkeringshus; Bostadsmarknad; Bostadsmarknaden; Berlin; Flip; Flipping; Transformation; Hybrid housing; Hybridbostadshus; Hybridhus; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Flip Parkhaus är ett projekt vars mål är att starta en diskussion kring bostadsmarknadens nuvarande utformning. Projektet är baserat i Berlin, en stad där situationen för de som söker bostad snabbt har förändrats. LÄS MER

 3. 3. Planering för bättre bebyggd miljö i externhandelsområden : En studie om hur framtidens externhandelsområden kan utformas för att bättre möta miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Kalle Johansson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö syftar till att städer ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och att lokalisering av byggnader och anläggningar ska ske på ett miljöanpassat sätt. Samtidigt sker en ökning av externa handelsplatser runt om i Sverige som är beroende av bilburna kunder och som bidrar till en utarmning av stadskärnornas handel. LÄS MER

 4. 4. Varslen som chockar : En studie om hur bostadspriser påverkas i mindre kommuner i Sverige vid negativ efterfrågechock på arbetskraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Aleksander Ottosson Hjorthaug; Johannes Hellström; [2023]
  Nyckelord :Bostadsmarknad; staggered difference-in-differences; arbetskraftsefterfrågan;

  Sammanfattning : Bostads- och arbetsmarknaden är två relevanta ämnen som ofta diskuteras i olika forum. Utifrån teorin om utbud och efterfrågan samt hedoniska prissättningsmodellen och utformad hypotes syftar studien till att finna ett kausalt samband av en negativ chock i efterfrågan på arbetskraft på bostadsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Stenens hus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johanna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Architecture; Museum; Bohuslän; Hunnebostrand; Quarry; Stenbrott; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project examines the potential design of a visitor center named ”Stenens Hus” in Hunnebostrand, Sweden. The village was a prominent stone quarrying community in the 20th century, and the quarrying industry left its mark on the town even after it was shut down in the 1970s. LÄS MER