Sökning: "Bostadsbeslut"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bostadsbeslut.

  1. 1. Uppstår beslutskonsolidering vid partners beslut? : Om hur minnet av fakta förändras efter ett genomfört val

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :David Svensson Dahlbom; [2017]
    Nyckelord :Beslutskonsolidering; Beslutsfattande; Partners beslut; Bostadsbeslut;

    Sammanfattning : Beslutskonsolidering är en process som sker i beslutsfattarens huvud och innebär att det valda alternativet fortsätter att särskiljas från övriga alternativ även efter att beslutet fattats. Detta kan ske genom att den subjektiva värderingen av fakta förändras eller genom att minnet av själva fakta förändras. LÄS MER