Sökning: "Bostadsblandning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Bostadsblandning.

 1. 1. Ett tätare Malmö - Trender och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ronald Osmanovic; Savin Tarek Mersho; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Malmö; Bostadsblandning; Social-mix; Amiralsstaden; Täthet;

  Sammanfattning : Stadsplaneringen har förändrats avsevärt med åren och så har även stadsidealet. För att hantera den allt växande urbaniseringen av städer har förtätning blivit en allt mer förekommande strategi i stadsplaneringen. Förtätning har flera miljömässiga fördelar som främjar de globala målen för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Social blandning - en jämförande studie av tre stadsområden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Broman; Camilla Ligovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen behandlar vad vi identifierat som ett modernt ideal inom nutida stadsplanering, nämligen social blandning. Trots att en stor skara kritiker ifrågasätter idealet kring social blandning är det idag både en utbredd metod och ett mål inom svensk stadsplanering. LÄS MER