Sökning: "Bostadsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet Bostadsbolag.

 1. 1. Svenska allmännyttiga bostadsbolag - Sambandet mellan CSR-arbete och upplysningar om CSR i bolagens årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Karlsson; Elin Strandberg Andersson; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR-arbete; CSR-upplysningar; Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag; Legitimitetsteorin; Voluntary disclosure theory;

  Sammanfattning : Det har blivit ett allt större fokus på företags arbete med corporate social responsibility (CSR). Denna uppsats har som syfte att studera sambandet mellan svenska allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags CSR-arbete och mängden CSR-upplysningar i deras årsredovisningar. LÄS MER

 2. 2. Kundbaserad fastighetsförvaltning – Kundnöjdhetens påverkan på fastighetsförvaltning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tobias Ronström; Joakim Källqvist; [2020]
  Nyckelord :Real estate management; Customer satisfaction; Customer-oriented management; Fastighetsförvaltning; Kundnöjdhet; Kunddriven förvaltning;

  Sammanfattning : Fastighetsförvaltning var tidigare ett tekniskt område där arbetet utgick från fastigheterna.Detta är något som inte det närmsta passar in på dagens fastighetsförvaltning, som utgår från flera intressenter och parametrar. Förvaltningen utgörs idag av flera tjänster som fungerar som ett helhetserbjudande för hyresgästerna. LÄS MER

 3. 3. Halvmiljonstaden Malmö: Utmaningar för kommun och allmännytta

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nils Hugo Fredriksson; Johan Holmberg; [2020]
  Nyckelord :allmännytta; befolkningstillväxt; bostadsbrist; bostadsförsörjning; försörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete är en undersökning av hur Malmö stad och MKB Fastighets AB, kommunens allmännyttiga bostadsbolag, arbetar för att tillgodose stadens bostadsbehov mot bakgrund av befolkningens förväntade tillväxt och relativt svaga betalningsförmåga. Genom kvalitativa intervjuer med representanter för Malmö stad och MKB har vi fått inblick i vilka förhållningssätt, strategier och mekanismer som styr det framåtblickande arbetet och hanteringen av utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Allmännyttans hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Boström; [2020]
  Nyckelord :Sveriges allmännytta; Kommunala bostadsbolag; Ekologisk hållbarhet; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit en allt viktigare aspekt att beakta inom näringslivet, där fastighetsbranschen påverkar omvärlden genom sina betydande avtryck inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den svenska allmännyttan ska genomsyras av de tre hållbarhetsdimensionerna och förutsätts integrera det i daglig som långsiktig verksamhet, där förvaltning ska ske utefter bästa möjliga förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER