Sökning: "Bostadsbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Bostadsbolag.

 1. 1. Finans – Motiv bakom ett beslut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Finans; Komfortmätning; Bostadsbolag;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadsbolags beslutsprocess för införande avkomfortmätning sammanfaller med de argument som framhålls. Argumenten som framhålls är;ekonomi, rättvisa och miljö... LÄS MER

 2. 2. Hus i Stockholm eller Stockholmshus? : En studie av Stockholms bostadspolitiska spjutspetsprojekt ”Stockholmshusen” under skilda stadshusmajoriteters politiska flagg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Isak Hertzén; [2019]
  Nyckelord :Stockholmshusen; bostadspolitik; Stockholm stad; politisk risk; maktskifte; allmännyttiga bostadsbolag;

  Sammanfattning : “Stockholmshusen” is a project to produce rental housing for the municipality of Stockholm's three public housing companies in a faster and more efficient way. Through a simplified construction process and a collaborative way of working, the main purpose is to reduce construction costs and thereby get lower rental costs for tenants. LÄS MER

 3. 3. Allmännytta, bostadsbrist och bostadsbyggande - En fallstudie av Malmös kommunala bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Hanna Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Municipal housing companies; Neoliberalisation; Finansialisation; Urban entrepreneurialism; New public housing; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aims to expand the comprehension about municipal housing companies in Sweden called Allmännyttan, translated to “the benefit of everyone”, and its’ reformed conditions through a new legislation. According to the 2011 legislation the municipal housing companies should run their business according to “business-like principles” and promote housing provision. LÄS MER

 4. 4. Kommunala bostadsbolag, en udda fågel i dataskyddsförordningen? En juridisk analys om rättsligt stöd för personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Maxstad; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bestämmelser om rättslig grund för personuppgiftsbehandling utan samtycke i dataskyddsförordningen (GDPR). Denna analys tar utgångspunkt i Artikel 6 i GDPR och reglerna i bestämmelsen behandlas utifrån situationen för kommunala bostadsbolag. LÄS MER

 5. 5. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER