Sökning: "Bostadsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet Bostadsbrist.

 1. 1. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 2. 2. Förtätning som stadsplaneringsstrategi : En studie om social hållbarhet med utgångspunkt från stadsbyggnadsprojektet Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Victor Hållström; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; förtätning; fysisk täthet; hållbar stadsplanering; hagastaden;

  Sammanfattning : Förtätning används idag som en strategi vid planering av städer i Sverige. Det framgår från flera olika styrdokument, både statliga och kommunala. Förtätning anses som hållbart ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det finns idag en bostadsbrist i Stockholm och kommunen vill lösa detta genom att bygga inåt i staden. LÄS MER

 3. 3. Konvertering av outnyttjade ytor till bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Louise Eriksson; Filippa Wellton; [2020]
  Nyckelord :Konvertering; outnyttjade ytor; byggregler; Svensk Standard;

  Sammanfattning : I Sverige och Uppsala råder det bostadsbrist. Främst är det hyresrätter för personer med låg inkomst som saknas. Samhällsidealet har genom tiderna sett olika ut och det har skett ombyggnader i många äldre bostäder. Ytor i form av gamla butikslokaler, samlingslokaler och vindsförråd står idag ofta tomma. LÄS MER

 4. 4. Nyanländas integrering i det svenska samhället - boende och arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stanislav Ilic; Adna Glavas; [2020]
  Nyckelord :integration; segregation; nyanländ; arbete; bostad; bostadsbrist; boendesegregation;

  Sammanfattning : Sverige har under många år tagit emot nyanlända från världens alla håll och är idag en av de länder vars utlandsfödda befolkning ökar. Detta har i sin tur fört med sig både möjligheter och svårigheter när bland annat boende och arbete är i fråga. LÄS MER

 5. 5. Boendekollektiv – Framtidens boende?

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Nilla Jönsson; Ida Fahlborg; [2020]
  Nyckelord :Boendekollektiv; co-living; bostadsmarknad; bostadsbrist; bostadsforskning; materialkvalitet;

  Sammanfattning : Syfte: För att kunna bygga långsiktigt behövs forskning angående vilken typ av boende som efterfrågas. Äldre forskning är baserad på den klassiska kärnfamiljen, något som inte är lika vanligt förkommande längre. När Sveriges befolkning blir fler och äldre blir de yngre lidande i form av utebliven bostad. LÄS MER