Sökning: "Bostadsförsörjning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet Bostadsförsörjning.

 1. 1. Policy implications from Sweden for South Korea’s housing policy for young single-households

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jihee Kwon; [2022]
  Nyckelord :young single-person household; housing policy; housing supply; Sweden; South Korea; ungt ensamhushåll; bostadspolitik; bostadsförsörjning; Sverige; Sydkorea;

  Sammanfattning : The number of young single-person households is consistently increasing in South Korea, as in Sweden where the most common type of household is the single-person household. Housing is the key to the transition of young adults to adulthood and it can affect their quality of life and economic security throughout their lifetime. LÄS MER

 2. 2. Hur två kommuner agerar angående bostadsförsörjning : En komparativ studie på ett deskriptivt sätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Roger Källberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bostadsförsörjning för studenter : En jämförelse mellan två kommuner ur ett kommunikativt planeringsideal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Fanny Nord Petersson; Tova Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :Housing-shortage; housing supply; students; communicative planning; Bostadsbrist; bostadsförsörjning; studenter; kommunikativ planering;

  Sammanfattning : Bostadsbristen är idag ett faktum i många svenska kommuner och obalansen påbostadsmarknaden påverkar studenter. Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen ochmåste se till att den utvecklas på ett ändamålsenligt och behovsanpassat sätt. LÄS MER

 4. 4. Hur implementeras kommuners bostadssociala mål i markanvisningar? : En jämförelse mellan två kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bayram Kilic; Frédéric Sebastien Linder; [2022]
  Nyckelord :Land allocation; Land development; Affordable housing; Municipal land ownership; Markanvisning; Markutveckling; Bostadsförsörjning; Bostadssociala mål; Kommunalt markägande;

  Sammanfattning : Denna multipla fallstudie behandlar hur kommuner implementerar de bostadssociala målen i sina markanvisningar. Sveriges befolkning växer och fler bostäder behöver byggas för att människor ska ha någonstans att bo. LÄS MER

 5. 5. Är det unga vuxna eller bostadspolitiken som är problemet? : En diskursanalys av problemrepresentationen i Stockholm stads riktlinjer för bostadsförsörjning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Nordberg; [2022]
  Nyckelord :Stockholm stad; riktlinjer för bostadsförsörjning; unga vuxna; Carol Bacchi; WPR; diskursanalys;

  Sammanfattning : This study aims to examine how the city of Stockholm represents the problem with housing shortages for young adults in their policies for housing supply. How the problem is represented has an impact on which measures are implemented to combat the housing shortage in the municipality. LÄS MER